Turun kaupungin asumispalveluyksikössä Kerttulissa osasto 3:lla tavallinen työpäivä on asukaslähtöistä ja kuntouttavaa. Yksikön lähiesimies Anu Wass, sairaanhoitaja Nina Aho ja lähihoitaja Jonnamiia Jäppinen kertovat meille tarkemmin työstään osastolla.

TURUN TEKIJÄT

Turun tekijät -juttusarjassa tutustutaan kaupungin työntekijöihin, jotka rakentavat turkulaisten arkea. Sarjaa voi seurata Turun kaupungin verkkosivuilla sekä somessa tunnuksella #turuntekijät. 

Turun tekijäksi? Avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta turku.fi/rekry

 

Yksikössä avustetaan ikääntyneitä arjen erilaisissa päivittäisissä toimissa, kuten hygienian hoidossa, pukeutumisessa, ruokailutilanteissa, siirtymisissä ja virikkeissä. Sairaanhoitajan ja lähihoitajan työ eroaa lähinnä vastuunjaossa ja työajoissa. Lähihoitaja tekee kolmivuorotyötä, kun taas sairaanhoitajat tekevät pelkästään aamu- ja iltavuoroa. 
- Joka aamuvuorossa yksi sairaanhoitaja on ”kansliavuorossa”, jolloin hän ei osallistu kentällä tapahtuviin päivittäisiin työtehtäviin, vaan huolehtii lääkehoitoon liittyvistä asioista, lääkärinkierroista, juoksevista asioista, puheluista ja erilaisista mittauksista, kertoo Nina Aho

Lähihoitajilla on omat nimetyt omahoidettavat, joiden asioita he välillä vuoroissa hoitavat ja pitävät yhteyttä omaisiin, jo viisi vuotta kaupungilla työskennellyt Jonnamiia Jäppinen kertoo 

Yksikön lähiesimiehen Anun työpäivät kuluvat osastolla omassa toimistossaan. 
- Monipuoliseen työnkuvaan kuuluu niin työvuorojen ja lomien suunnittelua, sijaisten hankintaa, kirjaamista työvuoro- ja henkilöstöhallinnan järjestelmiin sekä lisäksi ohjeiden ja uusien käytänteiden jalkauttamista osaston toimintaan, Anu listaa. 

Arjen kohtaamisia ja yhteisiä hetkiä

Työpäivän runko on yleensä melko samanlainen, mutta kohtaamiset ovat joka päivä erilaisia, kun hoidettavien toimintakyky ja mieliala vaihtelevat päivittäin.

-Hyvän fiiliksen saa, kun onnistuu haastavissa asukastilanteissa ja saa kiitosta hoidosta, jota ikääntyneille annamme, Jonnamiia kertoo. 
Arjen asiakaskohtaamisten lisäksi yhteiset hetket ja kokoontumiset työkavereiden kanssa ovat työn parasta antia. 
- Mukava hetki on myös se, kun välillä kiireisen päivän jälkeen huomaa saaneensa suoritettua kaikki työtehtävät kunnialla ja voi lähteä kotiin hyvillä mielin, täydentää Nina. 

Esimiehenä työskentelevä Anu Wass nauttii siitä, kun saa työntekijät motivoitumaan työstään ja viihtymään työyhteisössään

Esimiehen tuki auttaa jaksamaan

Koen onnistuneeni luomaan hyvän ympäristön työnteolle, kun näen iloisia hoitajia, jotka hymyillen lähtevät töistä kotiin, esimiehenä työskentelevä Anu kertoo.

Anu on totisesti onnistunut työssään, sillä Nina ja Jonnamiia kiittelevätkin esimieheltään saamaansa tukea, joka tekee työstä mielekkään ja auttaa jaksamaan. Myös autonominen työvuorosuunnittelu saa kiitosta, kun työntekijöillä on mahdollisuus itse vaikuttaa työvuoroihinsa.

- Sairaslomatilanteissa yksikössämme huolehditaan aina siitä, että tilalle saadaan sijainen. Todella harvoin teemme töitä vajaalla miehityksellä ja se on pitkälti esimiehen ansiota, tiimissä kiitellään.

Iloisia, helposti innostuvia ja lämminsydämisiä ihmisiä

Näillä ihanilla sanoilla Anu kuvailee työyhteisöään ja innostus todella välittyy koko tiimin tekemisessä.
- Olemme olleet mukana Turku liikkuu -kampanjassa (oikein paikallisuutisissa), pyöräilykampanjassa ja niin edelleen – toinen toisiamme tsempaten, Anu hihkaisee.

Useiden työkavereiden kanssa vietämme aikaa myös vapaa-ajalla, mikä toisaalta lisää yhteenkuuluvuutta myös työelämässä. Työyhteisömme käyttää paljon huumoria ja hyvien työkavereiden takia töihin on mukava tulla.

- Ennen koronaikaa teimme paljon yhdessä asioita, osallistuimme porukalla erilaisiin kampanjoihin ja tempauksiin, kuten esimerkiksi unelmien työpäivään, Jonnamiia ja Nina lisäävät.
Jonnamiia ja Nina kehuvat työyhteisönsä laajaa osaamista ja arvokasta kokemusta ikääntyneiden hoidosta. Heidän työyhteisössään on sopivasti erilaisia näkemyksiä ja yhteistyö on sujuvaa. 

Sairaanhoitaja Nina Aho aloitti työt kaupungilla neljä vuotta sitten

Vastuullinen, kehitysmyönteinen ja luotettava työnantaja

Tiimissä koetaan, että Turun kaupunki on kehitysmyönteinen työnantaja, joka tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin työ- ja vastuutehtäviin omien kiinnostusten ja osaamisen mukaan.
- Voin luottaa siihen, että toimintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä toimintaa valvotaan, Anu kiteyttää.

Jos vertaillaan kaupunkia yksityiseen työnantajaan, hyviä puolia ja etuja on mm. työehtosopimusten noudattaminen ja palkanmaksu, Jonnamiia ja Nina lisäävät.

Kehitysehdotuksiakin toki löytyy, sillä he toivoisivat, että ”rivityöntekijät” kentiltä otettaisiin aikaisempaa enemmän mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 
-Nyt päätökset tulevat ylemmältä taholta, eikä niitä tehdessä välttämättä ymmärretä sitä, miten päätökset ja muutokset toimivat oikeasti käytännössä, Nina ja Jonnamiia toteavat. 
Koulutustarjonta ja tyky-ranneke työhyvinvoinnin tukemiseen saavat kaikilta kiitosta!