Turun kaupunginjohtaja Minna Arveen vuoden 2021 talousarvioesitys panostaa kaupungin kasvuun ja koronan aiheuttamasta notkahduksesta selviämiseen. Turku on jo aloittanut voimakkaat toimenpiteet koronakriisistä selviämiseksi ja jatkaa erilaisia toimia kaupungin perustoiminnan kehittämiseksi sekä kasvun tukemiseksi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 19.10.2020, pdf (päivitetty 23.10.2020).

 

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve julkisti talousarvioesityksensä maanantaina 19.10. Turun kaupunginhallitus käsittelee esitystä 26.10.2020.

Kaupunginjohtaja Arveen esittämä talousarvioesitys vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma kaudella 2022 - 2024 on laadittu siten, että talous on tasapainossa vuonna 2023 ja suunnitelmakauden päätteeksi vuosikate ylittää poistot. Talousarvioesityksessä Turun kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa. 

- Kuluvan vuoden aikana kaupungin talous on kokenut iskun, joka tulee heijastumaan myös ensi vuodelle. Tavoitteena on kuitenkin tasapainottaa taloutta vastaamaan voimassa olevaa taloussuunnitelmaa. Vuoden 2021 tilikauden alijäämätavoite on -22,1 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo. 

Kuntatalous on koko Suomessa vaikeassa tilanteessa. Koronan aiheuttamat taloudelliset vaikutukset kasvattivat jo aiemmin haastavan taloustilanteen vaikutukset moninkertaisiksi.

Verorahoituksen kehitykseen liittyykin poikkeuksellista epävarmuutta ja tavoitteen saavuttaminen edellyttää toiminnan välittömiin tuottoihin ja kuluihin kohdistuvia uusia toimenpiteitä.

- Poikkeusaikana meidän pitää kyetä nopeisiin ja vaikutuksiltaan pystyviin toimenpiteisiin. Siksi Turku voimistaa ja vahvistaa perusrakenteitaan entistä ketterämmiksi ja toimivammiksi. Olemme sitoutuneet siihen, että Turun talous saadaan jälleen nousuun ja sille vahvalle kasvu-uralle, jolla se oli ennen korona-aikaa. Siihen tarvitsemme myös entistä vahvempaa kumppanuutta eri toimijoiden kanssa, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Kustannuksia pyritään hillitsemään monin toimenpitein

Vuoden 2021 toiminnan nettomenotavoite on Turussa -1146,3 miljoonaa euroa. Taso on kuluvan vuoden toisen osavuosikatsauksen ennustetta pienempi, mutta vallitsevan poikkeustilanteen seurauksena vuodet eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tämän lisäksi kustannuskehitystä pyritään hillitsemään monin toimenpitein jo kuluvan vuoden aikana.

Turku on tarttunut taloustilanteen oikaisemiseen: vuonna 2019 aloitettua sopeuttamisohjelmaa jatketaan aktiivisesti. Vuoden 2020 aikana heikentyneeseen taloustilanteeseen reagoidaan päivittämällä sopeuttamisohjelmaa.

Päivitys koostuu kolmesta kokonaisuudesta. Taloutta pyritään tasapainottamaan toimenpiteillä, jotka välittömästi parantavat kaupungin taloudellista asemaa. Näiden toimenpiteiden vaikutukset kohdentuvat kuluvan vuoden lisäksi myös ensi vuodelle.

Toisena sopeuttamisen kokonaisuutena on uusien toimenpiteiden määrittäminen. Tämä tarkoittaa sellaisten keinojen etsimistä, joilla turkulaisten palvelut voidaan järjestää aiempaa järkevämmin ja tehokkaammin.

- Kaupunkilaisten palveluihin sopeuttamisen ei pitäisi näkyä säästöinä, vaan entistä parempina ja tehokkaampina palveluina, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

- On tärkeä kuitenkin ymmärtää, että jos koronan aiheuttama poikkeustilanne jatkuu pitkään, se vaikuttaa väistämättä myös palveluihin. Turku ei pysty ylläpitämään nykyisenkaltaista palvelutasoa, jos taloudellinen pohja kaventuu pitemmällä ajanjaksolla.

Kolmantena sopeuttamistoimiin liittyvänä ja taloutta kestävästi parantavana kokonaisuutena on uuden kasvun tukeminen yhdessä kumppaneiden kanssa.

- Kasvun merkitys vaikeasta tilanteesta selviämisessä on todella tärkeä. Pidämme investointitason korkealla koronapandemian vaikutuksista huolimatta ja teemme voimakasta yhteistyötä alueen elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Avainsanana on yhteistyö, Arve painottaa.

Merkittävimmät kehittämisinvestoinnit tehdään kaupungin kärkihankkeissa yhteistyössä lukuisten kumppaneiden kanssa. Turun kärkihankkeet ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart & Wise Turku.

Väkiluku kasvaa, työttömyys samoin  

Turun asukasluku oli elokuussa 2020 194 016 asukasta. Vuositasolla lisäystä on 1342 henkeä. Muunkielisten osuus väestöstä oli 12,1 prosenttia, jossa on kasvua 0,3 prosenttia vuoden 2019 tilanteeseen. 

Työttömyysaste oli Turussa 12,7 prosenttia (8/2020), joka tarkoittaa 3,7 prosenttiyksikön nousua. Pitkäaikaistyöttömien oli niin ikään nousussa: määrä on nyt 4276 henkeä, kun se kolme vuotta sitten oli 3715 henkeä. 

Kunnallisverotulojen perusteena olevat palkkatulot heikentyivät vuonna 2020 ja koko veropohjan palautuminen oli hidasta. Verotulojen kertymää esitetään vahvistettavaksi maltillisilla kiinteistöveroprosenttien tarkistuksilla. Samalla esitetään luopumista tällä hetkellä erikseen laskutettavasta hulevesimaksusta.

Kaupunginjohtaja Arve esittää yleisen kiinteistöveroprosentin nostamista 1,15:een, vakituisen asunnon 0,45:een ja muun kuin vakituisen asunnon 1,10:een prosenttiin.

Kaupunginjohtajan esittämät kiinteistöveroprosenttien tarkistukset:

 

2020 

2021 

Arvioitu vaikutus 

Yleinen kiinteistöveroprosentti 

1,00 

1,15 

+5,7 miljoonaa euroa 

Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 

0,41 

0,45 

+1,7 miljoonaa euroa 

Muun kuin vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 

0,93 

1,10 

+0,1 miljoonaa euroa 

Rakennushankkeet kertovat kaupungin kasvusta 

Kaupungin investointimenot ovat koko taloussuunnitelmakaudella yhteensä 613 miljoonaa euroa. Valtaosa eli 481 miljoonaa euroa käytetään rakentamiseen: toimitilojen osuus summasta on 246 miljoonaa euroa ja infrarakentamisen 235 miljoonaa.

- Rakennamme monitoimitaloja sekä korjaamme erityisesti kouluja ja päiväkoteja. Monta kaupungin eri toimintoja saman katon alle yhdistävää monitoimitaloa on tulossa Pansio-Pernoon, Linnakaupunkiin, Runosmäkeen ja Skanssiin. Haluamme, että erityisesti lasten ja nuorten olosuhteet ovat kaupungissa kunnossa, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

Toimitilahankkeet painottuvatkin uudisrakennuksiin, mutta myös rakennusten peruskorjauksiin ja laajennuksiin. Kouluista peruskorjataan muiden muassa Lyseon koulu, Sirkkalan koulu ja Hannunniitun koulu ja päiväkodeista Kaskenkadun päiväkoti. Valtaosa infrainvestoinneista on kiinteistökehityskohteita, strategisia hankkeita ja korjausvelkakohteita. 

Tämän lisäksi kaupunki toteuttaa kaupungin taseen ulkopuolisia investointihankkeita kuten raitiotien kehitysvaiheen sekä vuokrahankkeita, esimerkkeinä Sofiankadun ja Elinanpuiston päiväkodit ja päihdehuollon tilaratkaisut. 

Muita mittavia uudishankkeita suunnitelmakaudella ovat uusi Konserttitalo ja kaupungin henkilöstön Byråbo-hankkeen kiinteistö.

Infran ja toimitilojen investointiohjelmat perustuvat voimassa olevaan taloussuunnitelmaan. Investointitasoihin ei ole tehty muutoksia koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista huolimatta. Investointimenojen tavoite on 110,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin toiminta- ja investointikyky pyritään turvaamaan taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden avulla. Ensisijaisesti pyritään saavuttamaan pysyvää sopeuttavaa vaikutusta, mutta tarpeen vaatiessa käytetään myös säästöhenkisiä toimenpiteitä.

Turun kaupungin henkilöstö on venynyt hienosti 

Koronan vuoksi etänä työskentelevien määrä kasvanut voimakkaasti ja etätyöskentelyn ennakoidaan jatkuvan aiempaa suurempana vuonna 2021 koronatilanteen tulevaisuudesta riippumatta.

- Etätyö ja uudet digitaaliset työtavat otettiin Turussa nopeasti käyttöön ja ne ovat tulleet jäädäkseen. Ennakoimme, että suuri osa haluaa jatkaa etätyötä edelleen ja siihen kannustetaan kaikkia niitä, joiden työhön se sopii, kaupunginjohtaja Arve sanoo.

Turun kaupungin henkilöstön määrä on noussut palveluiden kasvaneen kysynnän vuoksi erityisesti sivistystoimialalla ja hyvinvointitoimialalla. Taloussuunnitelmassa on toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään henkilöstömenojen kehitystä.  

Turun johtamisjärjestelmän uudistaminen pormestarien vetämäksi kesäkuusta 2021 alkaen tulee myös vaikuttamaan henkilöstösuunnitelmiin ja -rakenteisiin sekä kaikkien kaupungin toimielinten tavoitteisiin.

- Turun kaupungin henkilöstö on venynyt äärimmäisyyksiin koronapandemian edessä. Kiitän jokaista kaupungin työntekijää erinomaisesta työstä vaikeassa tilanteessa. Me olemme nyt yhdessä selvinneet tähän saakka, ja me selviämme yhdessä seuraavastakin vaiheesta. Koronakriisi on vahvistanut meistä jokaista, kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Vuoden 2021 talousarvion käsittelyn aikataulu: 

  • 26.10. kaupunginhallituksen 1. talousarviokäsittely 
  • 9.11. kaupunginhallituksen 2. talousarviokäsittely (myös 3. osavuosikatsaus) 
  • 16.11. kaupunginvaltuuston käsittely