Vuosi sitten julkistettu Turun palvelukartta sai saavutettavamman ja selkeämmän käyttöliittymän syysloman aikana. Uudistuksen painopiste oli saavutettavuuden ja tiedon löydettävyyden parantamisessa.

Palvelukartta löytyy osoitteilla

Palvelukartta on alkujaan Helsingin kaupungin luoma avoimen lähdekoodin toteutus, ja sen kehitystyö jatkuu vahvana pääkaupungin koordinoimana yhteistyönä. Pääkaupunkiseudulla maailman saavutettavin palvelukartta julkistettiin tammikuussa.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli niin sanottu saavutettavuuslaki edellyttää, että julkishallinnon digi-, verkko- ja mobiilipalvelut ovat kaikkien käyttäjien itsenäisesti hyödynnettävissä.

Vuosi sitten julkistettu Turun palvelukartta sai saavutettavamman ja selkeämmän käyttöliittymän syysloman aikana. Helsingin kaupungin johdolla kehitettävän palvelukartan pääasiallinen tehtävä on helpottaa jokaisen turkulaisen arkista elämää tarjoamalla palvelutietoja kätevästi hyödynnettäväksi.

Uudistuksen painopiste oli saavutettavuuden ja tiedon löydettävyyden parantamisessa. Palvelutiedot esitetään entistä selkeämmässä muodossa ja uusittu digipalvelu toimii myös ruudunlukijalla. Lisäksi palvelun hakutoimintoja on kehitetty. Mustavalkoinen näkymä karttaan ja palvelutietoihin on monille helpompi tapa sisäistää ja havainnoida tietoa. Samalla Turussa otettiin käyttöön karttanäkymän vahvakontrastinen versio, joka on toistaiseksi ollut merkittävin Turun panos Helsingin kaupungin kanssa tehtävään yhteiskehittämiseen.

Palvelukartalta löytyy samalta sivulta muun muassa lähin päiväkoti, museo tai liikuntapaikka. Haku auttaa tietyn toimipisteen etsimisessä, sekä monipuolisemmin alueen tai tietyn teeman palveluihin tutustumisessa auttaa palvelulistaus.

Jo aiemmin palvelukartta tarjosi erilaisille kohderyhmille tietoja tilojen toimivuudesta.

- Saavutettava palvelu tarjoaa myös vajaan 300 toimipisteen esteettömyystiedot, jolloin jokainen voi tarkastaa esimerkiksi lastenrattaiden kanssa liikkuessaan, miten vaikka kirjastoon pääsee parhaiten, muistuttaa kaupungin esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen.

Nyt verkkopalvelu ja palvelutiedot toimivat kaikilla päätelaitteilla ja apuvälineillä. Ruudunlukuohjelmaa käyttävälle itse karttanäkymä osoitetietoineen ei ole hyödynnettävissä, mutta kaikki tarvittavat palvelutiedot ovat muuten saatavilla. Päivityksen myötä palvelukartta täyttää digitaalisille palveluille asetetut saavutettavuusvaateet.

Reittitiedot löytyvät föli.fi:stä

Palvelukartan päivityksen myötä reittiä toimipisteeseen etsivä ohjataan ulkopuoliseen Föli.fi:n reittihakuun. Kartan entinen reittihaku ja reittien esittämistapa eivät toimineet optimaalisesti ruudunlukuohjelmalla ja muilla apuvälineillä, joten uutta ratkaisua kehitetään.

Seuraavaksi laajennetaan palvelutietoja

Tällä hetkellä palvelukartan sisältö kattaa Turun kaupungin palvelujen tiedot, jotka löytyvät turku.fi:stä. Viime syksynä kartan julkistamisen jälkeen tuli palautetta palvelutietojen suppeudesta, ja mukaan toivottiin erityisesti kaupallisia tietoja.

Seuraavaksi kartalle tuodaan maakunnalliset julkishallinnon palvelutiedot kansallisesta palvelutietovarannosta. Tulevaisuudessa maakunnan julkiset palvelut löytyvät siis yhdestä osoitteesta. Kaupallisten palvelutietojen osalta hidasteena on, ettei alueella ole tietokantaa, josta voisi tuoda yritystiedot aukioloineen kartalle Googlen tapaan.

Palvelukarttaa kehitetään asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, joten palaute on erittäin tervetullutta. Palautetta voi antaa esimerkiksi