Teknologiakampus ja STEAM Turku järjestävät yhdessä Roadshow- kiertueen, joka esittelee Lounais-Suomen toisen asteen opiskelijoille tekniikan opiskelumahdollisuuksia korkeakouluissa Turussa.

Roadshown tarkoitus on lisätä tekniikan alan kiinnostavuutta kaikille toisen asteen opiskelijoille. Pyrkimyksenä on esittää tekniikan alan opiskelijoiden sijoittumista monipuolisiin eri työtehtäviin työelämässä ja esittää millaisia eri opiskelupolkuja voi käyttää opiskellessaan tekniikan alaa Turun korkeakouluissa. 

Tekniikan koulutus vahvistuu Turussa diplomi-insinöörikoulutusvastuiden myötä ja tekniikan aloille toivotaan nyt lisää hakijoita ja tulevaisuuden osaajia. Kiertueelle osallistuvat tekniikan koulutusta Turussa tarjoavat Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi ja Yrkeshögskolan Novia. 

Ota yhteyttä!

Lisätietoa Roadshowsta saa työelämälehtori Matti Raholta, joka on Roadshown ja STEAM Turun työelämäprojektipäällikkö ja edustaja, joka vastaa yhteydenpidosta toiselle asteelle ja hoitaa käytännön järjestelyjä.  

Asiasanat: