Hevosia, poneja, aaseja ja seeproja sekä näiden risteytyksiä pitävien tulee ilmoittaa (MMM asetus 222/2017) lomakkeilla pitopaikasta sekä eläintenpidosta. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitäjää. Ilmoitukset on tehtävä viimeistään 31.12.2020.

Lisätietoa eläinten rekisteröinnistä

Lomakkeet

Mikäli samalla toimijalla on myös siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja, sikoja, mehiläisiä, hirvieläimiä, turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä (esim. alpakoita), tulee myös näiden eläinlajien pitämiseen liittyvät tiedot tarkastaa ja päivittää.

Tietojen ilmoittaminen

Eläintenpitäjä ja pitopaikasta vastuussa oleva ilmoittavat eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin.

Pitopaikan rekisteröimisestä vastaa lähtökohtaisesti tallista vastuussa oleva. Eläintenpitäjäksi taas katsotaan joko ko. pitopaikasta vastuussa oleva toimija, tai muu eläimen haltija. Hevoseläinten ilmoitusten osalta on oleellista, että viranomaisen tiedossa on paikat, joissa hevoseläimiä pidetään. Yhdelle pitopaikalle annetaan yksi pitopaikkatunnus (FI-alkuinen 12-numeroinen tunnus).

Jos yksittäistä hevosta pidetään tallissa, joka myös vastaa eläimen hoidosta kokonaisvaltaisesti, tai jossa harjoitetaan ammattimaista tai muutoin laajamittaista hevoseläinten pitoa jonka tiedot on jo ilmoitettu Aluehallintovirastoon, ei yksittäisten eläinten omistajien ole tarvetta tehdä päällekkäisiä ilmoituksia hevoseläinten pidosta.

Ilmoitukset tehdään lomakkeilla

Täytä Ruokaviraston sivulta löytyvät lomakkeet ”Ilmoitus ja ohje eläintenpitotoiminnasta” sekä ”Ilmoitus ja ohje eläinten pitopaikasta” ja palauta ne Liedon maaseutupalveluihin maaseututoimi@lieto.fi 31.12.2020 mennessä.

Liedon maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alue: Aura, Koski Tl, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Raisio, Rusko ja Turku

Asiasanat: