Turun ammatti-instituutin (TAI) liiketalouden yksikön lehtorit Mika Järvenpää ja Tiina Kielo kertovat meille arjestaan työpaikallaan Ruiskadun kampuksella.

TURUN TEKIJÄT

Turun kaupungilla työskentelee yli 11 000 eri alan ammattilaista monipuolisissa työtehtävissä. 

Tässä juttusarjassa työntekijät pääsevät kertomaan työstään kaupungilla. Mikä on työpäivän paras hetki ja miksi kaupungille kannattaa tulla töihin?

Avoimet työpaikkamme löydät Kuntarekrystä osoitteesta www.turku.fi/rekry

Myyntimies henkeen ja vereen

Mika Järvenpään päivittäiseen työhön kuuluu perinteistä opetustyötä opiskelijoiden kanssa luokassa, verkossa tai työpaikoilla, vastuuopettajan työtä, opiskelijoiden henkilökohtaista ohjausta, työpaikkaohjaajien ohjausta, osaamisen arviointia, koulutusten suunnittelua, koulutusten markkinointia sekä erilaisia kehittämishankkeita.

- Pääaineina minulla on myynti, asiakaspalvelu, markkinointi, yritystoiminta sekä johtaminen ja esimiestyö, Mika kertoo.

Mika tekee työssään runsaasti yhteistyötä paikallisen liike-elämän kanssa, opiskelijoiden työelämässä oppimisen ja näyttöjen merkeissä. Kollegat kuvaavatkin tätä moniosaajaa myyntimieheksi ”henkeen ja vereen”.

Mikan työssä parasta on sen monipuolisuus ja jatkuva kehittyminen, erilaisten ihmisten kohtaaminen sekä oman luovuuden hyödyntäminen.

- Työpäivät todellakin ovat erilaisia, Mika kiteyttää.

Parasta päivässä on se, kun saa positiivista palautetta opiskelijoilta ja työnantajilta, kertoo Mika

Mikan ura TAI:ssa täysi-ikäistyy helmikuussa, kun tulee 18 vuotta opetustyötä täyteen.

Monipuolisuus, luovuus ja erilaiset ihmiset parasta

Tiina Kielon työpäivä alkaa tavallisesti aamu kahdeksalta ja työpäivän aikataulu ja pituus vaihtelevat työjärjestyksen ja toimintakauden työtehtävien mukaan. Hän työskentelee ruotsin kielen lehtorina, mutta toimii lisäksi tiimivastaavana, mikä tekee työpäivästä hyvin vaihtelevan, eikä aina voi etukäteen tietää, mitä kaikkea päivän aikana tulee vastaan.

- Parasta työpäivässä on juuri vaihtelevuus, ei ole kahta samanlaista päivää. Myös nuorten kanssa työskenteleminen on haasteista huolimatta mukavaa, Tiina kertoo.

Hyvin koulutettuja ihmisiä, joilla on tunneälyä ja huumorintajua

Tiinan tiimi (yhteisten aineiden opettajat) koostuu eri alojen asiantuntijoista, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään omaa osaamistaan ja oman alansa pedagogiikkaa. Myös Mika kehuu työyhteisöään, jossa on hyvin koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä, joilla on myös tunneälyä ja huumorintajua.

Kaupunkiorganisaatiosta löytyy paljon eri alojen asiantuntemusta. Tiinakin on todellinen moniosaaja, kun on päätyönsä ohella opiskellut myös sisustussuunnittelijaksi. Hänen sisustusosaamistaan on hyödynnetty liiketalouden yksikölle uusittujen tilojen suunnittelussa, ja sisustussuunnittelu on otettu myös valinnaiseksi aineeksi. Vaikka työnantaja on iso, on täällä mahdollisuus toteuttaa itseään ja tehdä työstään omannäköistä.

Paras hetki on se, kun opiskelijat rauhoittuvat hetkeksi opiskelemaan ja ilmeistä voi nähdä aidon kiinnostuksen, Tiina kertoo

Ruotsin opettajana ja tiimivastaavana työskentelevä Tiina on ollut töissä instituutissa vuodesta 1992, jolloin yksikkö kantoi vielä nimeä kauppaoppilaitos.

Muutto, etätyö ja pirstaleisuus haasteina

Yksikkö on muuttanut vasta kesällä 2020 Ruiskadulle. Muutto Kellonsoittajankadulta ja sitä edeltävä etäopetusjakso keväällä on ollut raskas prosessi työyhteisölle.

- Olemme kuitenkin erittäin sitoutuneita ja jaksaneet pysyä motivoituneina, Tiina kertoo.

Iso laiva on hidas kääntymään, joten välillä vaaditaan kärsivällisyyttä. Prosessit voivat olla hitaita ja monimutkaisia, mutta sille on syynsä isossa organisaatiossa, Tiina toteaa.

 

- Työn monipuolisuus näyttäytyy toisinaan myös työn liiallisena kiireenä ja sirpaleisuutena, tyyliin ”kaikki tekee vähän kaikkea”. Eli joskus toivoisi vanhanaikaista työnjakoa vähän enemmän, mikä toisi lisää mahdollisuuksia kunnolliseen oman työn suunnitteluun ja laadulliseen arviointiin, Mika ehdottaa.

Tukea ja turvaa epävarmoina aikoina

Työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan pyritään pitämään huolta järjestämällä esimerkiksi koulutuspäiviä. Lisäksi hyvä työterveydenhuolto ja tyky-ranneke kaupungin liikunta- ja kulttuurikohteisiin ovat kiiteltyjä etuja kaupungilla.

-Työnantajana Turun kaupunki on ollut luotettava ja turvallinen myös taloudellisesti vaikeina aikoina, kertooTiina.

Turun kaupunki on hyvä työnantaja osaaville, ahkerille, pitkäjänteisille, optimistisille ja yhteistyökykyisille ihmisille, toivottaa Mika uudet työkaverit tervetulleiksi.