Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi. Myös turkulaisten Vastaamon asiakkaiden potilastiedot ovat voineet olla tietomurron kohteena. Vaikka tietomurto ei ole kohdistunut Turun kaupungin potilastietojärjestelmiin, turkulaisille uhreille on tarjolla tukea. Kaupungin tietojärjestelmien tietoturva on varmistettu tapauksen yhteydessä. Jos asia vähänkin mietityttää, kannattaa hakea apua.

Jos tietojasi on levitetty verkkoon:

Rikosuhripäivystys tarjoaa apua ja tukea Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdyn tietomurron uhriksi joutuneille ja heidän läheisilleen.

Poliisi ohjeistaa rikosilmoituksen tekemiseen:

Tukea puhelimessa:

Turun sosiaalipäivystys:
Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden vuorokauden ympäri puhelimitse p. 02 262 6003

Turun kriisikeskus
Varaa aika keskustelukäynneille numerosta  040 8223 961
Ajanvaraus palvelee arkisin klo 10–15
Sähköpostitse yhteydenotot: toimisto@turunkriisikeskus.fi

Valtakunnallinen Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää 24/7 numerossa 09 25 25 01 11. Soittaa voi nimettömänä ja luottamuksellisesti.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) 116 006 -puhelinpalvelu, klo 9–20. Palveluun voivat soittaa uhrit ja uhrin läheiset. Puhelu on maksuton.

SPR:n tuki
Punaisen Ristin Auttava puhelin on tarkoitettu kriisiavuksi Vastaamon tietomurrosta kärsiville asiakkaille.

Palvelu järjestetään suomeksi ja on maksuton.
P. 0800 100 200
Arkisin klo 9–21

Kirkon keskusteluapu:
Kirkon palveleva puhelin: 0400 22 11 90 (joka päivä kello 18–24)

Vastaamon kriisipuhelin p. 044 4141 99

Tukea verkossa

Tietovuotoapu-sivuille on kerätty yhteen monien eri viranomaisten ja järjestöjen antamaa tukea kriisitilanteessa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto -sivustolle on koottu tietosuojaa valvovan viranomaisen neuvoja tietovuodon kohteeksi joutuneille.

Kaupungin tietoturvaa ja tietosuojaa tutkitaan ja auditoidaan jatkuvasti

Vastaamon tapaus on tiedostettu vahvasti myös Turun kaupungin tietoturva- ja tietosuojakokonaisuuksiin liittyen.

Muutoksia kaupungin järjestelmiin ei ole Vastaamo-tapauksen jäljiltä tarvinnut tehdä. Asia käsitellään kaupungin tietoturvaryhmissä ja analysoidaan tarkasti. Kaupungin kaikilla toimialoilla on omat tietoturvaryhmät, jotka kokoontuvat säännöllisesti.

Kaupungissa tutkitaan ja auditoidaan jatkuvasti sekä tietoturvaa että tietosuojaa esimerkiksi tekemällä tietoturvaan liittyviä skannauksia ja pitämällä päivitykset ajan tasalla molemmista osa-alueista niin hyvin kuin se on mahdollista. Turvallisuussyistä Turun kaupunki ei avaa tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä yksityiskohtia.

Potilastietojärjestelmien turvallisuus sekä käyttövaltuushallinta on myöskin kaupungin näkemyksen mukaan hoidettu hyvin ja kattavasti. Esimerkiksi kaikki lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset kirjautuvat potilasjärjestelmiin henkilökohtaisilla toimikorteillaan luotettavasti.

– Kaupungin henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti tietoturva- ja tietosuoja-asioihin. On oleellista huomioida myös, että henkilökunnan vaitiolovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeenkin eli se on ikuinen liittyen yksilönsuojaan liittyviin tietoihin, kertoo tietoturvasuunnittelija Sari Järvinen.