Turun kaupungin liikuntapaikoilla otetaan käyttöön suositukset, jotka perustuvat Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) 22.10.2020 päätökseen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 23.10.2020 antamiin suosituksiin. Lisäksi 2.11. alkaen on sisäliikuntatiloissa käytettävä kasvomaskia muun kuin liikuntasuorituksen aikana.

Lisätietoja:

Ohjeita liikuntapaikan käyttäjille

  • Älä tule sairaana liikkumaan.
  • Muista pitää 1–2 metrin turvaväli.
  • Noudata henkilömäärärajoituksia.
  • Muista käsihygienia.
  • Yski hihaan.
  • Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Jokaisen tulee hankkia itse omat maskinsa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Kiitos, kun autat taudin taltuttamisessa.

Suosituksilla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen.

Yleiset ohjeet

Kaikkien tulee noudattaa turvavälejä, yskimis- ja käsihygieniaa sekä muita viranomaisohjeita. Sairaana ei saa tulla liikuntapaikoille. Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat suosituksia. Jokaisella liikuntapaikalla on joko käsienpesumahdollisuus tai käsidesiä.

Turun kaupunki edellyttää 2.11.2020 alkaen kasvomaskin käyttöä yli 15-vuotiailta kaikissa sisäliikuntatiloissa muun kuin liikuntasuorituksen aikana. Lue lisää:

Erityisjärjestelyt liikuntapaikoilla

Liikuntatilojen pukuhuoneet ovat käytössä vain niissä lajeissa, joissa se on välttämätöntä. Pukuhuoneiden käytöstä annetaan erilliset ohjeet seuroille. Poikkeuksena ovat uimahallit, joiden puku- ja pesutilat ovat käytössä.

Liikuntatilojen henkilömääräsuosituksia on täsmennetty. Kunkin liikuntatilan henkilömääräsuositukset laitetaan esille liikuntapaikoille. Liikuntapaikoilla toimintaa järjestäville urheiluseuroille ilmoitetaan tilakohtaiset henkilömäärä- ja muut turvallista toimintaa tukevat suositukset. 

Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Asiakkaita ohjataan huolehtimaan turvaetäisyyksistä sekä monikanavaisella viestinnällä että tarvittaessa sanallisesti ohjeistamalla. Asiakasmäärä arvioidaan aina tila- ja tilannekohtaisesti.

Lisäksi Turun kaupungin liikuntapalvelut suosittaa, että ryhmät kokoontuvat ulkona, ja sisälle liikuntatiloihin tulevat vain liikunnanharrastajat. Ryhmän vastuuhenkilö ohjaa ryhmän liikuntatilaan. Edellisen ryhmän on poistuttava ennen seuraavan ryhmän saapumista. 

Harrastus- ja ryhmätoiminta sekä kilpaurheilu 

Joissakin liikuntapalveluiden omissa palveluissa, esim. uimahallien vesijumpissa ja Lasten liikunnan ihmemaassa jatketaan edelleen ennakkoilmoittautumiskäytäntöjä. Osallistujamäärät määritellään tilan ja turvavälien toteutumisen perusteella. Lisätietoja:

Yhdistysten toiminnassa järjestäjä vastaa terveysturvallisuudesta viranomaisohjeiden ja suositusten mukaisesti. Seuroja ja yhdistyksiä kannustetaan tukeutumaan keskusjärjestöjen, lajiliittojen ja Olympiakomitean asiantuntemukseen.

Kilpa- ja huippu-urheilun kilpailu- ja harjoittelumahdollisuudet turvataan yhteistyössä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa.

Ottelut, esitykset ja pelit 

Yleisötilaisuuksissa, kuten otteluissa, esityksissä ja peleissä, noudatetaan viranomaisohjeita. Kaupungin sisäliikuntatilojen katsomoissa on käytettävä kasvomaskia. Katsomoissa ja tapahtumissa huolehditaan turvaväleistä ja muusta terveysturvallisuudesta. Kaikissa peleissä ja turnauksissa, riippumatta sarjatasosta, noudatetaan yleisötilaisuuksien ohjeita.

Suosituksista kerrotaan liikuntatilojen infotauluilla, liikuntapaikoilla sekä verkkosivuilla: