Työpisteen vastaava urasuunnittelija Suvi Heiniola esittelee TYP-palveluita ja terveydenhoitajat Heini Prami sekä Sari Leppäkoski kertovat työstään. TYP-toimipiste on palvellut Työpisteellä kaksi vuotta; terveyspalvelut on olennainen osa toimintaa.

Mikä ihmeen TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) on TE-toimiston, kunnan ja Kelan yhteinen toimintamalli, joka palvelee pidempään työttömänä olleita työnhakijoita.

Kuvateksti: Terveydenhoitajat Heini Prami (edessä) ja Sari Leppäkoski (takana).

Monialaiset työllistymistä edistävät palvelut eli TYP-palvelut ovat apuna, kun asiakas tarvitsee tukea matkalla kohti työelämää. Palveluihin kuuluvat Työpisteen osalta mm. urasuunnittelu, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Tämän lisäksi TYP-työssä hyödynnetään muitakin tarpeenmukaisia palveluita sekä Kelan ja TE-toimiston palveluita.

- Tarkoituksena on laatia jokaiselle asiakkaalle palvelutarpeen arvio henkilökohtaiset työllistymistavoitteet huomioiden – on kyseessä sitten työllistyminen, ammattialan löytyminen, kuntoutuminen pikkuhiljaa kohti työelämää tai työ- ja toimintakyvyn selvittely. TYP-toiminnan lähtökohtana on aina työllistyminen sekä monialaisen yhteispalvelun tarpeen poistuminen asiakkaan valmiuksien parantamisen keinoin, kertoo Työpisteen vastaava urasuunnittelija Suvi Heiniola.

Asiakkaalla on monialaisen työllistymistä edistävän yhteispalvelun, eli TYP-työn tarve, kun hänen tilanteensa edellyttää viranomaispalveluiden (TE-palvelut, kaupunki ja Kela) yhteensovittamista. 

Kuvateksti: Suvi Heiniola painottaa, että monialaisen palvelun onnistuminen vaatii verkoston kaikilta toimijoilta sitoutumista, oman substanssin osaamista ja joustavuutta.

Asiakkailta saatu positiivinen palaute ilostuttaa terveydenhoitajia

TYP-työtä tekevistä on esittelyssä Työpisteen kaksi terveydenhoitajaa, Heini Prami ja Sari Leppäkoski. Työ koostuu konsultoivasta työstä ja terveystarkastuksista.

- Konsultoiva työ on asiakkaan terveystietojen pohjalta tapahtuvaa arviointia ilman, että asiakas käy vastaanotolla. Tähän kuuluu myös arvio terveystarkastuksen tarpeesta. Monilla terveydentilaa ei ole tarkastettu pitkään aikaan tai hoitosuhteet ovat keskeytyneet, Prami kertoo. 

- Teemme terveystarkastuksia vain TYP-asiakkaille - osa asiakkaista ohjataan terveyspalveluihin omalle terveysasemalle. Teemme yhteistyötä lääkärin, urasuunnittelijoiden, TE-asiantuntijoiden, Kelan työkykyneuvojien, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Asiakkaat ohjautuvat meille muiden monialaisten palveluiden työntekijöiden yhteydenoton perusteella

Leppäkoski on huolissaan asiakkaista, joita ei voi auttaa, koska he eivät itse halua ottaa apua vastaan.

Kuvateksti: Asiakkaan voinnin koheneminen motivoi työssä ja vetää Sarin ja Heinin suupielet ylös. 

- Joskus tuntuu pahalta, kun tajuaa, ettei pysty tekemään mitään. Huolestuttavaa on myös psykiatrian palveluiden heikko tilanne. Työttömien joukossa on paljon asiakkaita, joilla on psykiatrisia ongelmia. Hoitoon pääsy on vaikeaa pitkien jonojen vuoksi.

- Hyvä fiilis tulee, kun saadaan asiakkaan asioita vietyä eteenpäin ja tilanteissa joissa asiakkaan terveydentila ja vointi kohenevat, tuumaavat Sari ja Heini yhteen ääneen.

Korona vei muihin tehtäviin

Koronan ensimmäinen aalto rajoitti Työpisteen palveluja ja asiakastyötä hoidettiin pääosin etänä. Terveydenhoitajat eivät olleet etätöissä.

- Jouduimme siirtymään toisiin tehtäviin viideksi kuukaudeksi. Tällä hetkellä Työpisteellä työskennellessä korona ei juurikaan vaikuta työhömme. Mutta tuo kyllä jonkinlaista epävarmuutta, sillä tilanteiden muuttuessa oma työpanos voi olla jatkossa tärkeä perusterveydenhuollon muissa tehtävissä, Leppäkoski pohdiskelee.

- Terveystarkastuksissa käytämme visiiriä ja asiakkaat saavat halutessaan suunenäsuojuksen, myös turvaväleistä huolehditaan.