Perhe- ja sosiaalipalveluista seurataan Niittykodin tilannetta tiiviisti ja asian selvittelyn eteen tehdään kaikki voitava. Asukkaiden valintakriteereitä on tiukennettu ja yksittäisten asukkaiden soveltuvuutta Niittykotiin arvioidaan tarkemmin. Myös valvontaa alueella on lisätty.

Taustaa

  • Sininauha Oy:n ylläpitämästä Niittykodista on kuluneen vuoden aikana raportoitu Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluihin useista erilaisista ongelmista.
  • Sininauha Oy on kaupungin kilpailuttama mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen palveluntuottaja
  • Niittykoti toimii Asunto ensin -toimintamallilla

Toiminnan alku Niittykodissa on ollut hankala. Useat tahot ovat valittaneet toiminnan lieveilmiöistä suoraan Turun kaupungille ja alueen asukkaat sekä toimijat kokevat Niittykodin toiminnan uhkaavana ja haastavana. Perhe- ja sosiaalipalveluista seurataan Niittykodin tilannetta tiiviisti ja asian selvittelyn eteen tehdään kaikki voitava.

- Otamme asian kokonaisuutena erittäin vakavasti ja käymme jokaisen yhteydenoton läpi. Olemme myös jo tehneet erilaisia toimenpiteitä asian ratkaisemiseksi. Asukkaiden valintakriteereitä on tiukennettu ja yksittäisten asukkaiden soveltuvuutta Niittykotiin arvioidaan tarkemmin. Käymme myös koko ajan yhteistyöneuvotteluja Sininauha Oy:n, poliisin ja asuinalueen muiden eri toimijoiden kanssa, palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluista kertoo.

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on löytää ratkaisu

Niittykodin asukkailla on haastavia ja kokonaisvaltaisia elämänhallinnan ongelmia. Asunto ensin -toimintamallissa lähdetään siitä, että oma koti tarjoaa parhaan lähtökohdan elämän kuntoon saamiselle. Myös vaikeista päihde- tai mielenterveysongelmista kärsivä voi pärjätä omassa asunnossaan, jos hän saa asumiseensa oikeanlaista tukea.

- Niittykodin asumispalvelun avulla asiakkaan on mahdollisuus asua ihmisarvo säilyttäen omassa asunnossaan silloinkin, kun hänellä ei ole kykyä elää päihteettömästi. Niittykoti ei itsessään korvaa ympärivuorokautista laitoshoitoa, mutta henkilökunta auttaa asiakasta arjen toiminnoissa. Asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kohentuessa hänen on helpompi päästä tarvitsemiinsa mielenterveys- ja päihdepalveluihin, kuin ollessaan asunnottomana, johtava sosiaalityöntekijä Pasi Lehti arvioi.

Valvontakameroita on asennettu ja ympäristötyöntekijä kiertää lähialuetta päivittäin

Turun kaupungin perhe- ja sosiaalipalveluissa jatketaan aktiivista selvitystyötä ja eri vaihtoehtojen kartoitusta, jotta Niittykodin ongelmat saadaan kuntoon. Niittykodin läheisyyteen on asennettu useita valvontakameroita, joilla valvotaan Niittykodin yleisiä sisä- ja ulkotiloja. Myös vartija voidaan kutsua paikalle tarvittaessa. Asukkaiden rikolliseen toimintaan puututaan kutsumalla poliisi paikalle, mikäli henkilön toiminta aiheuttaa toisen henkilön omaisuuteen tai turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa. Ympäristötyöntekijä kiertää lähialuetta päivisin ja tekee yhteistyötä lähellä asuvien asukkaiden ja yritysten kanssa.

- Jos asuminen Niittykodissa ei onnistu, voimme päättää asukkaan palvelusuhteen. Näin on toimittu joidenkin asukkaiden kohdalla. Haluamme tietysti saada aikaan toimivan ja turvallisen toimintamallin, Kuronen vakuuttaa.