Kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan mukaan myös asukkaat ja yritykset. ILPO-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja sekä yhteistyömalleja eri toimijoiden välille.

Tervetuloa mukaan yhteiseen ilmastotyöhön!

Ilpo –Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hankkeen pääkoordinaattorina toimii Turun kaupunki. Osatoteuttajia ovat Business Tampere Oy, Lounais-Suomen jätehuolto Oy, Tampereen Yliopisto ja Vantaan kaupunki. Hanke toteutetaan osana 6aika-strategiaa ja hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), hanketoteuttajat sekä Suomen valtio.

Lisätiedot: Outi Laikko, outi.laikko@turku.fi

Lisää tietoa hankkeesta löytyy: https://circhubs.fi/6aikailpo/. Seuraa hanketta Twitterissä!  

Useat suomalaiset kaupungit toteuttavat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa toimenpiteitä, jotka tähtäävät ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Hiilineutraalisuustavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan kaupunkien omia toimia, mutta niiden lisäksi tarvitaan mukaan asukkaat ja yritykset. 6Aika: ILPO Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut –hanke on mukana tuomassa yhteiseen ilmastotyöhön yritysten lisäksi yritysalueita ja kiertotalouskeskuksia.

Turun tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2029. Turun kaupunki toteuttaakin yhtä maailman vahvimmista ilmastosuunnitelmista ja vähentää alueensa kasvihuonepäästöjä vauhdilla. Hiilineutraalin kaupungin nettopäästöt ovat nolla, mikä tarkoittaa, että alue tuottaa vain sen verran päästöjä, kuin ilmakehästä voidaan niitä sitoa.

ILPO-hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään uusia vähäpäästöisempiä ja hiiltä sitovia ratkaisuja sekä yhteistyömalleja eri toimijoiden välille. Ratkaisujen etsiminen tapahtuu yritysten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä pilottialueilla Turun Topinpuistossa, Vantaalle rakentuvassa kiertotalousklusterissa ja Tampereen seudulla. Yhteistyö voi liittyä arvoketjujen logistisen tiedon avaamiseen tai hallintaan, vähähiilisen logistiikan kehittämiseen, päästöjen kompensointiin, hiilinieluihin sekä päästölaskentamalleihin tai resurssitehokkaisiin liiketoimintamalleihin.

Hyväksi tunnistetuista ratkaisuista johdetaan ilmastopositiivisen yritysalueen malli, jonka havaintoja jaetaan osana Suomen kiertotalouskeskusten yhteistä Circhubs-verkostoa sekä osana kaupunkien kansainvälisiä ilmastotyöhön keskittyneitä yhteistyöverkostoja.

Hankkeessa ovat käytössä mm. innovaatioita tulevat kokeilut, tutkimukset ja selvitykset, sparraukset sekä erilaiset työapajat ja tapahtumat. Yhtenä toimintamallina käynnistämme hiilitiekartan luomisen yrityksille ja yritysalueelle. Hiilitiekartta on toimintasuunnitelma, ilmastopolku, jonka tavoitteena on löytää yhteisiä keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Lisää tietoa miten yritykset ja yhteisöt voivat osallistua Turun ilmastotyöhön löytyy täältä.