Turun kaupunginkirjasto julkaisee 4.11.2020 uudenlaisen verkkopalvelun. Åbok, työnimellä ”Kirjatinder”, on verkkopalvelu, joka auttaa kirjaston asiakasta löytämään uutta ja kiinnostavaa luettavaa sekä tarjoaa mahdollisuuden selata hyllyjä virtuaalisesti.

Ota Åbok käyttöön

Åbok tarjoaa käyttäjälle kirjavirran, josta voi valita mieluista luettavaa, vaikka vain kirjankannen perusteella. Verkkopalvelu näyttää myös pääkirjaston pohjakartasta, mistä hyllystä teos löytyy. Tällä hetkellä Åbokistä löytyy pääkirjaston kauno ja taitteet -osaston sekä tieto-osaston aineitoa. Åbok on Suomessa ensimmäinen kirjavinkkauspalvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden selata hyllyjä virtuaalisesti.

- Kirjastoilla on aiemminkin ollut kirjasuosituksia antavia palveluita, mutta Åbok on hiukan erilainen tapa lähestyä asiaa. Mielenkiinnolla odotan miten palvelu otetaan vastaan ja millaista palautetta ihmisiltä tulee, pohtii projektissa mukana ollut informaatikko Aki Pyykkö.

 

Kirjavinkkejä asiakkaille, visuaalista dataa henkilökunnalle

Verkkopalvelu perustuu yleiseen anonyymiin lainausdataan. Tosiin sanoen, kun Åbokin käyttäjä ”swaippaillee” mieluisia teoksia kirjakoriin, algoritmi vertailee valintoja lainadataan. Sitä mukaa, kun valintoja tehdään, alkaa taustalla oleva suositusalgoritmi tarkentamaan suosittelujaan käyttäjän mieltymysten mukaisiksi.

Åbokin suosittelujen takana on valtava massa vuosien varrella kertynyttä dataa lainauksista. Tämä data on käsitelty täysin anonyymisti, eli kenenkään tunnistettavia henkilötietoja ei prosessissa käsitellä. Sen sijaan algoritmi haistelee teosten välisiä yhteyksiä esimerkiksi sen perusteella, että lainataanko kirjan X kanssa samaan aikaan useammin kirja Y kuin kirja Z.

Kirjaston henkilökunnalle verkkopalvelu tuottaa myös hyödyllistä, visualisoitua tietoa. Åbokin kautta tulee mm. lämpökartta siitä, mikä aineisto kirjastossa liikkuu. Näin kirjasto saa uusia tietojohtamista tukevia välineitä kokoelmien hallintaan ja sen pohtimiseen, miten ”kylmien hyllyjen” aineistot saadaan paremmin lainaan.

Kirjaston kokoelmista vastaava palvelupäällikkö Kaisa Hypén toivoo, että Åbok antaisi kirjastolle välineitä arvioida suosittelujen ja aineistojen sijoittelun vaikutuksia lainaamiseen ja lukemiseen:

- Kunhan palvelu on ollut jonkin aikaa käytössä, voidaan lainatilastojen avulla pohtia, onko siinä annetuilla suositteluilla ollut vaikutuksia lainaukseen. Tai ovatko asiakkaat löytäneet uutta luettavaa niistä hyllyistä, joiden ohi ovat aiemmin kävelleet.

Åbokin kehittäminen valmiiksi palveluksi on ollut monivaiheinen projekti. Verkkopalvelu on Lounais-Suomen AVIn rahoittama ja Gispositio Oy:n toteuttama hanke.

 

Asiasanat: