Oikeusministeriö toteuttaa marras-joulukuussa 2020 Oma kieli / Eget Språk -kampanjan Suomessa koetun kieli-ilmapiirin parantamiseksi. Turun kaupunki on mukana kampanjassa etenkin ruotsalaisuuden viikon aikana muistuttamassa kielten rikkaudesta. Erilaisten kielitaustojen huomioiminen on tärkeää, sillä Varsinais-Suomessa puhutaan yli 120 eri kieltä.

Oma kieli / Eget Språk -kampanjalla halutaan muuttaa eri kielten puhumiseen liittyviä asenteita positiivisemmiksi. Oikeusministeriön tekemien selvitysten mukaan kieli-ilmapiiri koetaan Suomessa monessa suhteessa haasteelliseksi. Oikeusministeriö halua kampanjalla kannustaa jokaista puhumaan rohkeasti omaa kieltään ja näkemään eri kielten monimuotoisuuden yhteiskunnan vahvuutena.

Kampanjassa näkyvät vahvasti Suomen kansalliskielet suomi ja ruotsi. Oikeusministeriön vuonna 2016 toteuttamassa kielibarometrissa sekä suomenkieliset että ruotsinkieliset vähemmistöt kaksikielisissä kunnissa kokivat, että kieli-ilmapiirissä heidän kotikunnassaan oli tapahtunut huonontumista viime vuosina. Joka toinen ruotsinkielinen ja joka viides suomenkielinen oli kokenut äidinkieleen liittyvää häirintää. Tästä syystä on tärkeää tuoda esille erityisesti kansalliskieliä.

Kampanja on kuitenkin tarkoitettu kaikille kielille. Jokaisen kokemus on tärkeä, ja jokainen kieli on rikkaus. Kampanjaan on mahdollista osallistua sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #omakieli ja #egetspråk.

Ylpeästi monikielinen Turku

Suomen vanhimmassa kaupungissa on totuttu kuulemaan monia eri kieliä. Turun asema virallisesti kaksikielisenä kaupunkina näkyy muun muassa kadun- ja paikannimissä ja monikielisinä palveluina. Turussa asuu noin 10 600 ruotsinkielistä ja 23 000 vieraskielistä. Turun väestöstä yli 11 % on äidinkieleltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.

Kaupungin peruspalvelut ovat saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, ja yhä etenevässä määrin myös englanniksi. Lisäksi Turun kaupungin Infotori tarjoaa omakielistä neuvontaa ja opastusta 14 eri kielellä Kauppatorin Monitorissa ja Skanssin Monitorissa.

Koronapandemian aikana kuntalaisille on tarjottu ajankohtaista tietoa kaikilla Turussa puhutuilla kielillä. Samoin Åbot-neuvontabotti tarjoaa koronaohjeistusta kaikilla tärkeimmillä Turussa käytetyillä kielillä.

Ruotsalaisuuden viikko ja päivä loistaa punakeltaisena

Svenska veckan on Suomen suurin ruotsinkielinen kulttuuritapahtuma, jota vietetään 17 eri paikkakunnalla tänä syksynä 20. kertaa. Turussa ruotsalaisuuden viikko näkyy monenmoisina kulttuuritapahtumina.

Ruotsalaisuuden viikkoa vietetään marraskuun alussa ruotsalaisuuden päivän 6.11. yhteydessä. Päivä juhlistaa suomenruotsalaisten oikeutta käyttää ruotsin kieltä Suomessa, mutta tarkoituksena on myös kunnioittaa Suomen kieliryhmien yhteistä kaksikielistä isänmaata. Kirjastosilta loistaa koko viikon ajan punakeltaisena suomenruotsalaisten lipun mukaisesti.