Haluamme jokaisen turkulaisen voivan hyvin. Onnistumme tässä parhaiten toimimalla ennakoivasti ja panostamalla nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Toimenpideohjelma sekä tutkimus- ja tilastotieto kootusti sivuilla:

turku.fi/syrjaytymisen-ehkaiseminen

Turussa on kaupungin ja muiden toimijoiden yhteistyönä tehty jo pitkään hyvää työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Syrjäytymisen ehkäisemisen toimintaohjelmaan on listattu kuusi ensisijaista tavoitetta:

  1. Koti tukee nuoren kasvua.
  2. Aikuiset välittävät nuoresta.
  3. Palvelut ja nuoret kohtaavat.
  4. Nuorella on eväät hyvään mieleen.
  5. Nuorella on mahdollisuus harrastaa.
  6. Nuorella on koulutus, joka avaa ovia työelämään.

Näitä tavoitteita olemme lähteneet aktiivisesti toteuttamaan. Työn perustaksi on tuotettu runsaasti tietoa, jotta toimenpiteet varmasti kohdistuvat oikein.

- Monipuolisen tiedon koostamisen tavoitteena on ymmärtää paremmin syrjäytymiskehitystä, jotta osaamme toimia entistäkin vaikuttavammin, sanoo projektipäällikkö Mari Kontio.

Tutkimustieto osoittaa, että varhaisella tuella pystytään vaikuttamaan nuoren elämän suuntaan. On tärkeää, että nuorten kanssa tekemisissä olevat tunnistavat avun tarpeen ja apua on ajoissa tarjolla.

- Suurimpina riskeinä joutua syrjään ovat huono peruskoulumenestys ja toisen asteen koulutuksen puuttuminen. Tämän vuoksi haluamme tukea erityisesti lapsia ja nuoria sekä vahvistaa heidän tulevaisuudenuskoaan, korostaa Turun hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Sartes.

Syrjäytymistä voi ehkäistä monin tavoin ja kutsummekin kaikki nuorten kanssa tekemisissä olevat mukaan yhteiseen työhön. Päätavoitteisiin ja jo tehtyihin toimenpiteisiin voi tutustua tarkemmin oheisesta videosta.