Kiertueen tarkoituksena oli tuoda lisää tietoa tekniikan aloista ja opiskelumahdollisuuksista yläkoululaisille. Kouluissa järjestettävät tilaisuudet oli organisoinut Turun työelämälehtori Matti Raho yhdessä yläkoulujen oppilaanohjaajien kanssa.

Kiertueella oli mukana Turun ammatti-instituutin tekniikan alan opiskelijoita, jotka kertoivat alansa kiinnostavuudesta, sekä esittelivät ja näyttivät erilaisia tekniikan opiskelussa käytettäviä laitteita.

– Opiskelijat esittelivät omia tekniikan alojaan asiantuntevasti ja innostavasti, sekä avasivat selkeästi työ- ja jatko-opiskelumahdollisuuksia yläkoululaisille omien kokemuksiensa perusteella, kertoo Matti Raho.

Roadshowssa esillä olivat autoala, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala ja talotekniikka, joissa kaikissa on tällä hetkellä kysyntää ammattiosaajista Lounais-Suomessa.

– Kiertue otettiin avosylin vastaan kaikissa yläkouluissa ja jatkoa samanlaisille tapahtumille toivottiin jatkossakin. Turun ammatti-instituutin jalkautumiselle yläkouluihin on selkeä tarve, jatkaa Raho.

Roadshown avulla toivotaan innostusta tekniikan alojen opiskeluun, sekä uusia oivalluksia tekniikan mahdollisuuksista ja tekniikan alojen monipuolisuudesta.

Valtakunnallista teknologiatiistaita vietetään 24.11. tänä vuonna virtuaalisesti sekä valtakunnallisessa tapahtumassa että Varsinais-Suomen omana lähetyksenä. Päivän aikana nähdään alan opiskelijoita työskentelemässä Koneteknologiakeskuksessa ja kuullaan heidän ajatuksiaan teknologia-alasta. Mukana on myös yritysten edustajia sekä virtuaalisia kierroksia yrityksissä.

Roadshow oli osa STEAM Turku ja LiVe – Lisää vetovoimaa -hankkeita.