Tänä vuonna Vuoden uusturkulaiseksi on valittu Bosniasta lähtöisin oleva Aida Bacic. Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen saa Monikulttuurinen päivähoito, koti ja koulu ry. Molemmat rakentavat tahoillaan toimintaa, joka ottaa mukaan sekä maahanmuuttajat että kantasuomalaiset.

Monikulttuurisuusneuvosto valitsi tunnustusten saajat kaupunkilaisten ehdotusten joukosta. Vuoden uusturkulainen ja monikulttuurisuusteko -tunnustukset jaetaan tänä vuonna jo 15:ttä kertaa.

Vuoden uusturkulainen painottaa kielen oppimisen merkitystä

Bosniasta perheensä kanssa Suomeen 14-vuotiaana muuttanut Aida Bacic on aktiivinen toimija omalla asuinalueellaan Varissuolla. Bacic työskentelee Yhdessä-yhdistyksessä toiminnanohjaajana. Työhön kuuluu toimintaryhmien ohjaamisen lisäksi yksilöneuvontaa erilaisissa työnhakuun ja arjen ongelmiin liittyvissä tilanteissa. Työn ohella kahden kouluikäisen lapsen äiti opiskelee sosionomiksi Turun Ammattikorkeakoulussa ja toimii aktiivisesti bosnialaisen kulttuurin yhdistyksessä.

Jo 24 vuotta Suomessa asunutta Aida Bacicia luonnehditaan sydämet sulattavan ystävälliseksi, luotettavaksi sekä tunnolliseksi työntekijäksi, jonka panos Yhdessä-yhdistyksen toiminnan kehittämisessä ja Turun monikulttuurisen kulttuurin edistämisessä on merkittävä. Opiskelun ja itsensä kehittämisen lisäksi hän työskentelee koko ympäröivän yhteisön hyväksi.

Vuoden uusturkulaisen tunnustuksesta hän kiittää myös työyhteisöään

- Annan todella paljon arvoa tälle tunnustukselle. En tee tätä työtä yksin, joten koen, että tässä annetaan arvoa koko meidän työporukalle ja Yhdessä-yhdistykselle, hän sanoo.

 

Uuteen maahan kotoutumisen avain on Aida Bacicin mukaan kielitaito.

- On todella tärkeää oppia suomen kieli, että pääsee osalliseksi yhteiskunnasta ja pystyy hoitamaan omia asioitaan.

Itse täysin kaksikielinen Bacic on kotonaan molemmissa kulttuureissa, mikä tuli ilmi myös palkinnon ehdotuksissa:

”Bacic tulee konfliktialueelta, mutta hän ei ole tuonut konfliktia mukanaan. Kaikkien kunnioitus ja rauhantahto ovat hänelle ominaisia. Hän on aito kahden kulttuurin kasvatti, jossa yhdistyvät bosnialaisen ja suomalaisen identiteetin vahvuudet.”

Tutustu vuoden uusturkulaiseen videohaastattelussa.

Monikulttuurinen toiminta tavoittaa joka puolella Turkua

Vuoden monikulttuurisuusteko -tunnustuksen saava Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (Mpkk) on perustettu vuonna 1997 ja se toimii koko Turun alueella sekä Raisiossa. Yhdistys pyrkii tukemaan maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan kodin, varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyötä edistämällä. Lasten kautta tavoitetaan koko perhe.

- Toimintamme kohteena ovat erityisesti lapset ja nuoret, mutta heidän kauttaan myös kokonaiset perheet. Tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys ja tasapainoisen identiteetin tukeminen. Pyrimme sekä lasten oman kielen vahvistamiseen että suomen kielen oppimiseen, kertoo Mpkk:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Minks.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat erilaiset kerhot, joita järjestetään tällä hetkellä turkin, somalin, arabian ja venäjän kielellä. Kerhojen lisäksi yhdistys järjestää suomen kielen opetusta sekä äiti-lapsi -ryhmätoimintaa. Perheille järjestetään retkiä, leirejä ja tapahtumia. Yhdistys toimii aktiivisesti myös lukuisissa yhteistyöverkostoissa.

Kuvassa vasemmalta: MPKK:n Mohammad Badawieh, Hatice Kütük, Anneli Minks ja Anja Marjanen.

- Toimintamme pyörii vapaaehtoisvoimin ja tavoittaa parhaimmillaan satoja ihmisiä ympäri Turun seutua. Mukaan ovat tervetulleita sekä maahanmuuttajat että suomalaiset, kasvatustyön ammattilaiset ja opiskelijat, kertoo Mpkk:n aktiivijäsen Hatice Kütük.

- Olemme iloisia saamastamme tunnustuksesta ja toivomme, että yhä useampi tätä kautta löytää yhdistyksemme, lisää Anneli Minks.

Tutustu Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry:hyn videohaastattelussa.