Syksyn ajan käynnissä ollut Turun keskustan kehittämiskilpailun ensimmäinen vaihe on päättynyt. Se tuotti kaikkiaan 71 uutta luovaa ideaa, jotka olisivat toteutettavissa ehdotusten tekijöiden ja kaupungin yhteisin panostuksin. Ehdotuksista 31 eteni kilpailun toiseen vaiheeseen. Kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan niitä Kerro kantasi -sivuilla 1.12. asti.

Kerro meille, mille ideoille sinä sytyt!

  • Kaikki toisen vaiheen 31 ehdotusta ovat nähtävillä ja kommentoitavissa Kerro kantasi -sivuilla.
  • Kommentteja voi jättää 1.12.2020 asti.
  • Yleisön antama palaute toimitetaan arviointiryhmälle heidän työnsä tueksi.

kerrokantasi.turku.fi/sytytaturku

Sytytä Turku -kilpailulla haetaan kaupungin keskustaa elävöittäviä ideoita, jotka kaupunki toteuttaa kumppanuusmallilla yhdessä ehdotukset tehneiden tahojen kanssa.

- Resursseja yhdistämällä on mahdollista toteuttaa sellaisiakin ehdotuksia, joihin kaupunki ei yksin voisi riittävästi panostaa. Vastaavasti ilman kaupungin kumppanuutta moni kilpailuun osallistunut ei kykenisi kaupungin keskustan alueelle kohdentuvaa ideaansa toteuttamaan. Kumppanuusmallilla tavoitellaankin eräänlaista win-win-win-asetelmaa, jossa kolmas ja ehkä suurin voittajataho on uusista keskustatoiminnoista nauttimaan pääsevä kaupunkilainen, sanoo arviointiryhmän puheenjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Resursseja yhdistämällä on mahdollista toteuttaa sellaisiakin ehdotuksia, joihin kaupunki ei yksin voisi riittävästi panostaa.

Kilpailuideoiden sisäänjättö päättyi 14.10. ja nyt arviointiryhmä on valinnut toiseen vaiheeseen etenevät ehdotukset. Kilpailussa on kaksi sarjaa: yleinen Elävä keskusta -sarja sekä kiinteistö- tai aluekehittämisen toimijoille suunnattu Rakentuva keskusta -sarja. Elävä keskusta -sarjasta jatkoon eteni 23 ehdotusta ja Rakentuva keskusta -sarjasta 8 ehdotusta.

- Arviointiryhmällä oli haastava tehtävä suorittaa valintaa laadukkaiden ehdotusten joukosta. Erityisesti ideoiden innovatiivisuuden arviointi puhutti ryhmää. Samoin se millaista resurssia ehdotusten tekijät idean yhteiseen toteuttamiseen ehdottavat, sanoo arviointiryhmän sihteeri, kilpailun projektipäällikkö Janne Mustonen.

- Jatkosta jouduttiin karsimaan monia kehityspotentiaalisia ideoita. Mikäli ehdotuksen tehnyt taho antaa luvan, nämäkin ideat talletetaan, jolloin niillä on mahdollisuus nousta jossain toisessa tilanteessa vielä uudelleen keskusteluun, Mustonen kertoo.

Kokeileva kilpailumalli tuotti tulosta

Toiseen vaiheeseen edenneet kilpailuehdotukset sisältävät monipuolisia toiminnallisuuksia ja tapahtumia. Ehdotuksissa on muun muassa uusia tapahtumakonsepteja, liikunta- ja kulttuurialan toimintoja ja kaupunkirakennetta täydentäviä, rakentamiseen tähtääviä kehitysideoita.

- Jatkoon valituissa ideoissa on useita konseptuaalisia kokonaisuuksia sekä tapahtuma-aihioita, joilla on mahdollista saada keskustaan ympärivuotisesti elävöittävää toimintaa, kiittelee arviointiryhmän jäsen, Turun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Järvelä.

Innovaatiokumppanuusmallin soveltaminen myös kiinteistö- ja aluekehittämiseen tähtäävässä Rakentuva keskusta -sarjassa oli kaupungilta täysin uudenlainen kokeilu. Ensimmäisen kilpailukierroksen anti oli kiinnostavan monipuolinen ja se rohkaisee järjestämään vastaavia kilpailuja jatkossakin.

- Erityisen kiinnostava oli Hämähäkkitontti, johon tuli korkeatasoisia ja hyvin erilaisia ehdotuksia. Arviointiryhmä koki kuitenkin, että tontille kohdistuvia ehdotuksia oli tämän kilpailun kriteeristöjen perusteella vaikea asettaa paremmuusjärjestykseen ja esittääkin, että kohde kilpailutetaan erikseen, Timo Hintsanen sanoo.

Ideoita kehitetään yhdessä eteenpäin

Kilpailuun oli mahdollista osallistua hyvin vapaamuotoisella idealla, eikä kaikissa ehdotuksissa ole vielä tarkkaan mietitty lopullista toteutustapaa. Nyt ideoita ja niiden toteutusmahdollisuuksia kehitetään eteenpäin yhdessä ehdotuksen jättäneiden ja kaupungin edustajien kanssa. Mukana olevat kaupungin asiantuntijat valikoituvat sen perusteella, mitä aihetta idea koskee.

- Keskustaa kehitetään tällä hetkellä erittäin aktiivisesti useilla eri hankkeilla. Ideoita pyritään yhdistelemään mahdollisuuksien mukaan osaksi näitä kokonaisuuksia, kertoo keskustan kehittämisen hankejohtaja Riitta Birkstedt.

Elävä keskusta -sarjassa oli toiseen vaiheeseen eteneville kilpailun sääntöjen mukaisesti jaossa yhteensä 20 000 euron kannustuspalkinto. Arviointiryhmä päätti jakaa sen tasan kaikkien sarjan ideoiden kesken, jolloin jokainen sai 800 euroa. Lisäksi kilpailun voittajien esittelyn yhteydessä 10.2.2021*  arvotaan kuumailmapallolento kaikkien toiseen vaiheeseen edenneiden ideoiden kesken. Kaupunki laatii voittajien kanssa erilliset projektisuunnitelmat ehdotusten toteuttamisesta.

__

*Päätöstilaisuuden päivämäärätieto päivitetty.