Asuinkiinteistöiltä ja kunnan toimipisteistä erilliskerätyn biojätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu laskee merkittävästi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueen 17 kunnassa 1.1.2021 alkaen. Arvonlisäveroton hinta laskee yli 35 prosenttia, nykyisestä 80 eurosta 51 euroon tonnilta.

Kuva: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Uuden maksun myötä biojätteen 140 l astian tyhjennyshinta alenee 1,26 eurolla ja 240 l astian tyhjennyshinta 2,35 eurolla. Painon mukaan laskutettavissa jäteastiatyypeissä, kuten tyhjennyksen yhteydessä punnittavissa syväkeräysastioissa, käytetään uutta käsittelymaksua.

Kunnan kilpailuttamissa kunnissa alennus voimaan automaattisesti

Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla, joissa Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen keskitetysti eli käytössä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus, taksan mukaisten maksujen aleneminen näkyy jäteastioiden tyhjennysmaksuissa heti vuoden alusta.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Pöytyällä, kanta-Paraisilla, Ruskolla, Salossa, Sauvossa ja Turussa kiinteistöt tekevät itse sopimuksen jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Näissä kunnissa kiinteistönhaltijan kannattaa tiedustella pienemmän käsittelymaksun vaikutusta biojäteastian tyhjennyshintaan omalta jätteenkuljettajalta.

Hintaa laskemalla kannustetaan asukkaita lajitteluun

Biojätteen käsittelymaksun alentaminen on mahdollista osittain LSJH:n viime kesänä tekemän onnistuneen biojätteen hyödyntämiskilpailutuksen seurauksena. Biojätteen hintaa voitiin laskea myös siksi, että polttokelpoisen jätteen käsittelyhinnan odotetaan tulevaisuudessa laskevan merkittävästi, kun Salon Korvenmäkeen valmistuva ekovoimalaitos otetaan käyttöön ensi vuonna.

Osa odotetuista säästöistä siirretään suoraan biojätteen käsittelymaksuun, sillä matalamman hinnan uskotaan kannustavan asukkaita entistä huolellisempaan lajitteluun. Selvitysten mukaan biojätteellä on kotitalouksista kerättävistä jätejakeista suurin kierrätyspotentiaali. Biojätteen lajittelua halutaankin tehostaa, jotta biojätettä saadaan pois polttokelpoisen jätteen joukosta.

Polttokelpoisen jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut säilyvät ennallaan. Maksua varaudutaan tarkistamaan sen jälkeen, kun Lounavoiman ekovoimalaitos on saatu täyteen toimintaan ja oman voimalan tuoma taloudellinen hyöty alkaa toteutua. Polttokelpoisen jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksu on tällä hetkellä 160 euroa tonnilta ilman arvonlisäveroa.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta hyväksyi jätetaksan vuodelle 2021 kokouksessaan 19. marraskuuta 2020 muilta osin paitsi sako- ja umpikaivolietteen vastaanottomaksujen osalta. Lietteen vastaanottomaksut palautettiin uuteen valmisteluun. Taksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan jätehuoltopalveluiden aiheuttamat kustannukset yhteistyökuntien alueella. Alueen jätehuollon järjestämisestä vastaa kuntien omistama yhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto.

Jätetaksa 1.1.2021 alkaen Lounais-Suomessa