Turun kaupungin päiväkodeissa tarjotaan lapsille turvallinen ja lämmin oppimisympäristö, jossa he saavat kasvaa ja kehittyä leikin, liikkumisen, tutkimisen, taiteen ja muun monipuolisen toiminnan kautta. Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja on mukana päiväkodin arjessa tekemässä tätä tärkeää työtä.

TURUN TEKIJÄT

Turun tekijät -juttusarjassa tutustutaan kaupungin työntekijöihin, jotka rakentavat turkulaisten arkea. Sarjaa voi seurata Turun kaupungin verkkosivuilla sekä somessa tunnuksella #turuntekijät. 

Turun tekijäksi? Avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta turku.fi/rekry

 

Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettajana eli Kiekuna työskentelevä Hannele Kontsas-Vähäsilta kuvailee tavallista työpäiväänsä hyvin vaihtelevaksi.

- Oikeastaan jokainen päivä voi olla seikkailu sadun maailmaan, jos niin haluaa, Hannele toteaa. 

Kieku-opettajat ovat varhaiskasvatuksenopettajia. Heitä ei varsinaisesti ole laskettu ryhmien kasvattajalukuun, vaan ovat ylimääräisenä resurssina tukemassa kaksi- ja monikielisiä lapsia heidän arjessaan.

 

- Yritän katsoa toimintaa kieli- ja kulttuurisilmälasien läpi ja myös kannustaa muita kasvattajia samaan

Yhtenä tehtävänään Kiekuilla on henkilöstön tukeminen kieliin, kulttuuriin ja katsomuksiin liittyvissä asioissa. Hannele tekee yhteistyötä myös perheiden kanssa ja osallistuu työpäivän aikana lapsiryhmien arkeen. Hän on joko ryhmän opettajan työpari tai toimii oman pienryhmänsä kanssa.

Metsäretkiä, leikkiä, draamatyöskentelyä ja iltapäivädiskoja

- Työssäni parasta on ehdottomasti lapset, yhteyden luominen ja kielenkehityksen seuraaminen, iloiset tervehdykset ja lämpimät rutistukset, Hannele kertoo.

Nukkarin hämärässä rauhallisen musiikin soidessa omakin kiire pysähtyy

Hannelen monipuoliset työpäivät sisältävät metsäretkiä, leikkiä, draamatyöskentelyä ja iltapäivädiskoja. Leikin ohella päivää rytmittävät kasvattajien väliset keskustelut, kun he pohtivat tehtyjä pedagogisia ratkaisuja ja arvioivat saavutettuja tuloksia. Vauhdikkaan työn mielekkääksi vastapainoksi Hannele listaa päiväuniajan. 

Työyhteisössä tilaa erilaisuudelle

Hannelen työyhteisö muodostuu päiväkotien henkilökunnan lisäksi Turun kaupungin 12 Kiekusta. Heillä kaikilla on niin sanotusti omat talot ja omat lähijohtajat, mutta he pitävät silti tiiviisti yhteyttä toisiinsa, jakavat tietoa sekä toteuttavat yhteisiä projekteja.

- On todella tärkeää, että työyhteisössä on tilaa erilaisuudelle ja että työkavereiden vahvuusalueet pääsevät esiin. Esimerkiksi meidän taloissamme on kasvattajia, jotka ovat perehtyneet lasten liikuntaan ja motoriikkaan sekä taitavia muusikoita ja draaman tekijöitä. Yhteinen kasvattajayhteisösopimus kannustaa kaikkia toimimaan yhteisön parhaaksi. Erilaisuus on rikkaus, Hannele toteaa.

 

Työhon saa tukea ja kannustusta

Kahdessa eri päiväkodissa työskentelevä Hannele voi siirtyä työpisteidensä välillä kävellen. Hannele korostaa lähijohtajan ja alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan roolia kummassakin talossa.

- Molemmat tukevat kasvattajien työtä, ovat todella ammattitaitoisia ja kannustavat myös henkilökuntaa ylläpitämään ja kehittämään omaa osaamistaan, Hannele kiittelee. 

- Saan tukea niin varhaiskasvatuksen erityisopettajalta kuin esimieheltäkin ja minulla on ollut mahdollisuus myös osallistua erilaisiin projekteihin

Hannele kokee, että Kieku-opettajana hänellä on valtava mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Iso talo tuo koulutusmahdollisuuksia ja vaihtelevuutta

Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa Hannele kehuu erinomaiseksi. Kysyttäessä ison talon eduista Hannele nostaa esiin hyvät koulutusmahdollisuudet ja vaihtelevuuden, kun työntekijä voi helposti hakeutua kaupungin sisällä toiseen yksikköön töihin.

-Henkilökohtaisesti arvostan myös tyky-ranneketta sekä bussietua, Hannele kertoo.