Koronapandemian vuoksi jokavuotisia Studia-messuja ei järjestetä paikan päällä Helsingin Messukeskuksessa, mutta opintopaikoista kiinnostuneet voivat edelleen osallistua tapahtumaan virtuaalisesti, kun Studia verkossa -tapahtuma järjestetään 25.–26.11.2020. Myös Opiskelijakaupunki Turku on vahvasti mukana Studiassa omalla virtuaaliosastolla.

Kuudella korkeakoulullaan Turku on houkutteleva vaihtoehto jatko-opintopaikkaa miettiville. Tärkeimpien koulutusalojen lisäksi opiskelu Turussa tarjoaa aktiivista opiskelijaelämää, joka tulee ensi vuonna vauhdittumaan entisestään. Vuodenvaihteessa aloittava Turun yliopiston teknillinen tiedekunta nimittäin laajentaa tekniikan opintomahdollisuuksia ja luo samalla pohjaa aiempaa vahvemmalle teekkarikulttuurille.

Kuusi syytä tulla Turkuun

Turussa toimii kuusi korkeakouluopetusta tarjoavaa oppilaitosta: Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Täällä onkin mahdollista opiskella kaikkia merkittävimpiä koulutusaloja molemmilla kotimaisilla kielillä. Lisäksi tarjolla on englanninkielisiä opintokokonaisuuksia.

Opiskelijakaupunki Turun virtuaaliosastolta löytyy linkit kaikkien korkeakoulujen omille osastoille, joilta saat tarkempaa tietoa opintotarjonnasta. Lisäksi Opiskelijakaupungin messuosaston chatissa voit kysyä esimerkiksi asumisesta Turun ylioppilaskyläsäätiöltä (TYS).

Opiskelijaelämää Aurajoen rannoilla

Tulevat opiskelijat ovat opintojen ohella perinteisesti kiinnostuneita opiskelijaelämästä ja uuden opiskelukaupunkinsa tarjonnasta. Turku on näissä perinteisesti vahva. Opiskelijakyselyissä Turkua pidetään sopivan kokoisena ja hintaisena kaupunkina, jossa opiskelijakulttuuri on monipuolista ja aktiivista. Ehkä juuri siitä syystä käytännössä jokainen Turkuun opiskelijaksi tullut suosittelisi sitä myös kavereilleen.

Opiskelijaelämän aktiivisuudesta pitävät huolta korkeakoulujen oppilaskunnat ja eri ainejärjestöt, joita Turussa toimii pyöreästi sata erilaista. Jokaiselle löytyy varmasti omansa ja erilaisia tapahtumia järjestetään jatkuvasti läpi vuoden.

Jatkuvasti parempi opiskelijakaupunki

Merkittävin syy valita opinnot Turussa on tutkimusten mukaan korkeakouluista löytyvä koulutusala. Näitä meillä onkin yli 170. Myös Turun maine opiskelijakaupunkina on tärkein syy yli puolelle tänne tulevista. Eikä Turkuun tulla vain käymään. Suurin osa Turussa opiskelevasta voisi kuvitella jäävänsä asumaan kaupunkiin myös opintojen jälkeen.

Vaikka tilanne on hyvä jo nyt, niin aina voi parantaa. Korkeakoulujen ja Turun kaupungin Opiskelijakaupunki Turku -yhteistyön tavoitteena on rakentaa Turusta Suomen paras opiskelijakaupunki. Tämä on kirjattu myös Turku 2029 -kaupunkistrategiaan.

Tule Studia verkossa -tapahtumaan tutustumaan Opiskelijakaupunki Turkuun. Kuusi korkeakouluamme toivottavat sinut tervetulleeksi! Täältä löydät hyvät opiskeluvaihtoehdot sopivan kokoisesta kaupungista.