Osaamiskartoituksilla tehdään näkyväksi niitä taitoja, joita asiakas on oppinut työelämässä, koulutuksessa tai vapaa-aikanaan. Maahanmuuttajien vahvuuksien kartoittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa auttaa sekä yksilöä itseään että yhteiskuntaa, johon hän kotoutuu ja sopeutuu.

Maahanmuuttajien Osaamiskeskus

Apua omalla kielellä mm. työnhakuun, opintoasioihin ja suomen kielen oppimiseen.

Yhteystiedot:

Osaamiskartoituksia tekee monialainen verkosto. Työpisteeltä mukana on maahanmuuttajien Osaamiskeskus. Muita toimijoita ovat TE-toimisto, Turun ammatti-instituutti, Osaamo-hanke ja Kela. Palvelu on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille työttömille turkulaisille, jotka tarvitsevat ohjausta koulu- tai työpaikan löytämisessä. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat asiakkaat, joilla ei ole ammatillista koulutusta Suomessa tai jotka haluavat vaihtaa alaa.

- Tavoitteina ovat osallistujien osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen, ohjautuminen tutkintoon tähtäävään koulutukseen, työllistymisedellytysten parantaminen sekä työllistyminen, kertoo Osaamiskeskuksen hanketyöntekijä Linda Grönlund.

Osaamiskartoitus toteutetaan viikon aikana ryhmäohjauksena, jonka jälkeen on yksilöohjausta oman ohjaajan kanssa. TE-toimisto kutsuu asiakkaat kartoitusjakson infotilaisuuteen Osaamiskeskukseen. Osallistuminen kartoitusjaksolle on vapaaehtoista.

- Jakson jälkeen osallistuja saa palvelusuunnitelman, jossa on asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu mielekäs jatkopolku. Kartoitusjakso on  monipuolinen paketti, jonka ytimessä on henkilökohtainen ohjaus sekä eri ohjaajien ammattitaidolla koottu näkemys osallistujan tilanteesta, Grönlund toteaa.

Kartoitusjaksolla saa ohjausta ja tietoa:

 • oman osaamisen tunnistamisessa
 • työllistymistä edistävien tavoitteiden selkiyttämisessä
 • ammatillisesta koulutuksesta
 • Turun ammatti-instituutin opiskelutarjonnasta
 • työvoimakoulutuksista
 • koulutushauista
 • Työpisteen palveluista
 • suomen kielen opiskelumahdollisuuksista
 • opinnoissa tarvittavista digitaidoista
 • eri ammattien työmarkkinatilanteesta Turun alueella
 • opintojen rahoittamisesta ja muista eduista
 • velkaneuvonnasta ja oman talouden hallinnasta

Lisäksi jokaiselle osallistujalle annetaan tunnukset ForeAmmatti-palveluun, jonka avulla voi helpommin löytää omaa osaamistaan vastaavia työpaikkoja. Jaksoon kuuluu myös henkilökohtainen S2-kielitaitoarvio.