WWF (World Wide Fund for Nature) järjesti maailmalaajuisen kestävien kaupunkien kilpailun 14.9.-11.10.2020. Leikkimielisen kilpailun tavoitteena oli nostaa esille kaupunkien ekologiseen kestävyyteen liittyviä teemoja. Voittaja valittiin asukaslukuun suhteutettujen äänestysten ja somejakojen perusteella. Turku sai hienosti ääniä ja somejakoja, mutta voiton vei Batangas (Filippiinit).

Kaupungit saivat runsaasti toimenpide-ehdotuksia asukkailtaan

WWF:n kilpailu näkyi kuudella manterella. Kilpailuun otettiin mukaan 54 kaupunkia, joiden katsottiin edistäneen merkittävästi kestävyyttä. Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsi kilpailuun mukaan otetut kaupungit CDP:n ja ICLEI:n raportointien perusteella.

CDP on maailmanlaajuinen ilmastotiedon kerääjä ja ICLEI maailmanlaajuinen kestävien kaupunkien verkosto.

Kilpailun nettisivulla annettiin yhteensä 1,2 miljoonaa ääntä ja jätettiin yli 79 000 toimenpide-ehdotusta kaupunkien kestävyyden parantamiseksi. Kilpailuun laskettiin mukaan annettujen äänien lisäksi myös sosiaalisen median kilpailun tunnuksella tehdyt päivitykset. Näitä kertyi kilpailun tunnuksella yhteensä 4,6 miljoonaa. Kilpailu tavoitti kuukauden aikana runsaasti ihmisiä ympäri maailmaa. Kilpailun sosiaalisen median kokonaiskattavuus oli noin 80 miljoonaa ihmistä.

Kilpailun voitti Filippiinien Batangas yhteensä 295 000 äänellään. Ääniksi laskettiin varsinaisten nettiäänien lisäksi kilpailun aihetunnisteella tehdyt postaukset sosiaalisessa mediassa. Turku sai yhteensä 2257 ääntä. Näistä 773 annettiin kilpailun kansainvälisellä verkkosivulla. Toimenpide-ehdotuksia Turku sai yhteensä 125 kappaletta.

Turun päivänä 20.9. #weloveturku -aihetunnistetta käyttäneiden kesken arvottiin ½ vuoden Fölimatkat

Turku kannusti asukkaita mukaan omalla tiedotuskampanjallaan. Turun päivänä järjestettiin myös erillinen postauskilpailu. Asukkaita pyydettiin kertomaan kuvalla Twitterissä tai Instagramissa, mitä rakastaa Turussa aihetunnisteella #weloveturku.

Föli-matkakortti arvottiin Turku päivän 20.9. aikana tehtyjen postausten kesken. Arpa suosi Niina Heiniluomaa.

Onnea voittajalle!

Asiasanat: