Turun kaupunki on päättänyt jatkaa palvelusopimusta Someturvan kanssa 1.12.2020 lähtien. Palvelua tarjotaan Turun perusopetuksen luokille 3–9 sekä lukioiden ja TAI:n opiskelijoille suomeksi ja ruotsiksi. Tavoitteena on ehkäistä nuorten verkossa kohtaamaa kiusaamista ja puuttua siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Someturva

Someturva on digitaalinen palvelu, jossa käyttäjät voivat ilmoittaa someloukkauksista eli sosiaalisessa mediassa tai muualla verkossa kohtaamastaan kiusaamisesta, häirinnästä tai muusta sopimattomasta käytöksestä.

Palvelun käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Kirjautumiskoodin saa oman koulun kautta. Koodia ei saa jakaa muille.

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa palvelu.someturva.fi

Kirjautumisen jälkeen Someturvaa voi käyttää anonyymisti. Palvelun käyttäjä saa ilmoitukseensa 48 tunnin sisällä vastauksen, joka pitää sisällään oikeudellisen ja psykologisen arvion sekä konkreettiset toimintaohjeet.

Turun kaupunki otti syksyllä 2019 ensimmäisenä kuntana kokeilukäyttöön Someturva-palvelun. Aluksi Someturva oli käytössä Turun suomenkielisissä peruskouluissa ja lukioissa, mutta keväällä 2020 palvelu laajeni myös ruotsinkielisiin kouluihin.

Uudet kirjautumiskoodit ja käyttöohjeet jaetaan oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle kouluissa 1.12. lähtien. Viikolla 50 uutena käyttäjäryhmänä tulee mukaan TAI eli Turun ammatti-instituutti. TAI:n opiskelijat ja henkilökunta saavat ohjeet kirjautumiseen 8.12.

Someturvan kautta on mahdollista ilmoittaa somessa ja verkossa tapahtuvasta sopimattomasta käytöksestä. Palvelun käyttäjä saa ilmoitukseensa 48 tunnin sisällä vastauksen, joka pitää sisällään oikeudellisen ja psykologisen arvion sekä konkreettiset toimintaohjeet. Vastaajina toimivat someen erikoistuneet juristit ja sosiaalipsykologit.

Jo ensimmäisten kokeilukuukausien aikana turkulaisnuoret lähettivät Someturvan kautta kymmeniä ilmoituksia kohtaamastaan häirinnästä. Ilmoitetuista tapauksista noin 35 prosenttia täytti rikoksen tunnusmerkit. Yleisimpiä rikoksia olivat kunnianloukkaus, lapsen seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat rikokset sekä viestintärauhan rikkominen.

– Turun kaupungin koulut ovat sitoutuneet kiusaamisen vastaiseen työhön. Koemme tärkeäksi, että häirintää kohtaavat nuoret saavat tukea myös etäopetuksen aikana, vapaa-ajalla ja silloin, kun he eivät uskalla pyytää neuvoa tutulta aikuiselta. Toivomme, että somekiusaamiseen puuttuminen toimii sekä korjaavana että ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, ja nuoret huomaavat teoillaan olevan seuraamuksia, kertoo Turun perusopetuksen palvelupäällikkö Riikka Koivunen.

Yksinäisyys ja liiallinen somen käyttö lisäävät riskiä joutua somekiusatuksi

Someturvan asiantuntijat ovat havainneet, että lapset ja nuoret viettävät sosiaalisen eristäytymisen aikana enemmän aikaa somessa. #MPKorona-kyselyn mukaan 69 prosenttia nuorista kokee koronatilanteen ongelmalliseksi nimenomaan liiallisen netin, somen tai puhelimen käytön takia. Somen käytön lisääntyminen lisää riskiä kohdata enemmän häirintää ja kiusaamista verkossa.

Toisaalta nuoret ovat pandemian myötä yksinäisempiä. Fyysisiä kontakteja pyritään välttämään ja harrastustoimintaa on rajoitettu.

– Tutkimuksissa on noussut esille mielenkiintoinen näkökulma: emme vielä edes tarkalleen tiedä, miten lapset ja nuoret käyttävät teknologiaa ja somea poikkeusolojen aikana. Nyt kun nuoret käyttävät somea enemmän ja lataavat enemmän uusia sovelluksia, saattaa myös syntyä aivan uudenlaisia ongelmallisia ilmiötä ja somehäirinnän muotoja, pohtii Someturvan juristi Kaisa Rissanen.

Esimerkiksi Lapsen ääni 2020 -kyselytutkimukseen vastanneista lapsista 83 prosenttia kertoi kokeneensa ystävyyssuhteiden ylläpitämisen vähintään hieman haastavaksi poikkeusolojen aikana. Useampi kuin joka kolmas (36 prosenttia) koki ystävyyssuhteiden ylläpitämisen jopa erittäin tai melko haastavaksi.

– Kun fyysiset kontaktit vähentyvät, on yhä tärkeämpää, että apu vaikeissa tilanteissa on helposti ja digitaalisesti saatavilla, Rissanen täydentää.

Asiasanat: