Mitä Pariisin ilmastosopimuksen 1.5 asteen lämpenemisraja tarkoittaa käytännössä? Tätä kysyy videokilpailu, joka järjestetään samanaikaisesti Turussa ja kolmessa japanilaiskaupungissa.

Kuva: Saori Matsuda Naganosta vieraili Turussa tutustumassa seudun kiertotalousratkaisuihin ja ilmastotyöhön

Turun kaupunki järjestää nuorille videokilpailun, jonka tavoitteena on ilmentää ilmastokestävää elämäntapaa nuorten omin keinoin. Kolme Japanilaiskaupunkia järjestää vastaavan kilpailun ja Suomalais-Japanilaisena yhteistyönä järjestetyn kilpailun helmet kootaan Glasgowissa marraskuussa 2021 järjestettävään YK:n COP26 ilmastokokoukseen.

Japanilaiset kaupungit jakavat yhteisten tavoitteen

Japanilaisista kaupungeista Nagano ja Obuse tekevät Turun kanssa yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Videokampanja näiden kaupunkien kanssa toteutetaan osana tätä yhteistyöohjelmaa. Jokohama, joka on yksi Japanin suurimpia kaupunkeja 3,6 milj. asukkaallaan, tuli mukaan yhteistyöhön toiveenaan löytää uusia tapoja osallistaa seudun asukkaita ilmastotyöhön.

Projektipäällikkö Saori Matsuda Naganon ympäristönsuojelun ja ilmastopolitiikan yksiköstä, kertoo kaupungin kannustavan asukkaitaan vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Kaupunki on järjestänyt tapahtumia, joissa on neuvottu asukkaita käytännön päästövähennystoimiin. Tilaisuuksia ei ole voitu enää järjestää koronan vuoksi.

- Koimme Turun ehdotuksen 1.5 asteen kampanjan järjestämisestä hyvänä ideana lisätä asukkaiden tietoisuutta tässä tilanteessa. Päätimme järjestää kampanja myös Naganon kaupungissa, koska meistä se on hyvä mahdollisuus kutsua asukkaita miettimään millainen toiminta jokapäiväisessä elämässämme aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä, Matsuda sanoo

Matsuda toivoo kaupunkinsa nuorilta aktiivista osallistumista kilpailuun. Asukkaiden uudet ideat ilmastokestävään elämäntapaan ovat tervetulleita. Nuorten tekemiä videoita voidaan käyttää ilmastoviestin eteenpäin viemiseen tapahtumissa sekä verkossa jakaen. Matsuda näkee kampanjalla myös jatkomahdollisuuksia Japanissa.

- Jos tämä kampanja onnistuu, haluamme kutsua naapurikaupungit ja kylät tekemään vastaavia kampanjoita. Tavoitteenamme on saada kansalaiset mukaan ajattelemaan ympäristöä ja että heidän tietoisuutensa johtaa hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen

Jokohamassa halutaan asukkaat mukaan ilmastotyöhön. Erityisesti nuorten rooli nähdään tärkeänä.

- Jokohaman kaupungin tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Meidän on välttämätöntä saada nuoret mukaan, jos haluamme saavuttaa tavoitteemme. Toivomme kampanjalta, että nuoret voivat samalla sekä viihtyä että oppia lisää ilmastonmuutoksesta, kertoo Jokohaman kaupungin ilmastopolitiikan johtaja Eriko Yakushiji

 

Asiasanat: