Luostarinkatu 5:ssä sijaitsevan tontin tontinluovutuskilpailun on voittanut nimimerkki ”Villa Yttrium”. Nimimerkin takana ovat tarjoajana SL Rakennuttaja Oy ja suunnittelijana Sigge Arkkitehdit Oy. Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä kymmenen ehdotusta.

Luostarinkatu 5:ssä sijaitsevan tontin tontinluovutuskilpailun on voittanut nimimerkki ”Villa Yttrium”. Nimimerkin takana ovat tarjoajana SL Rakennuttaja Oy ja suunnittelijana Sigge Arkkitehdit Oy. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti tontinluovutuskilpailun voittajasta maanantaina 30.11.

Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä kymmenen ehdotusta. Kilpailu ratkaistiin laatuarvioinnin ja hintatarjouksien perusteella siten, että kokonaispisteytyksessä laadun painoarvo oli 55 % ja hinnan painoarvo oli 45 %. Kilpailuehdotukset arvioitiin virkamiestyöryhmässä.

Suunnittelualue on osa Vartiovuoren puiston, Turun Akatemian observatorion ja Luostarinmäen käsityöläiskortteleiden valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelutehtävänä oli suunnitella kerrostalotontin asuinrakennus sekä tontin piha-alue ja maanalainen pysäköintitila ajoluiskineen. Tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen, paikkaan sitoutuva ja kestävä asuinrakennussuunnitelma.

Elokuussa 2019 hyväksytyn asemakaavaluonnoksen mukainen rakennusoikeus tontilla on 2100 k-m2. Asemakaavaehdotus laaditaan voittaneen suunnitelman pohjalta yhteistyönä kaupungin ja kilpailun voittaneen ryhmän kesken.

Kokonaisvertailun voittanut ehdotus ”Villa Yttrium” sijoittui laatupisteissä ensimmäiseksi ja hintapisteissä neljänneksi. Kokonaisuutena ehdotusta pidettiin ansiokkaana ja erittäin hyvin ympäristöönsä sopivana.

Arvioinnin mukaan voittanut ehdotus esittää Vartiovuoren puiston huvilariviä hyvin täydentävän ratkaisun. Kokonaisuus on hahmoltaan selkeä ja arkkitehtuuriltaan varsin ajaton. Esitetyt materiaalit sopivat ympäristöön ja muodostavat kaksi yksiaineista massaa. Myös korkotasoiltaan ehdotus istuu lähiympäristöönsä hyvin.

Ehdotuksen asuntojakaumaa pidetään monipuolisena, sillä asuntojen koot vaihtelevat 40 - 236 neliömetrin välillä. Enimmillään asunnoissa on seitsemän asuinhuonetta.

Arviointiryhmä piti kilpailuehdotusten laatutasoa yleisesti melko vaihtelevana. Kymmenen saapunutta ehdotusta kuitenkin kertoi siitä, että kohde herätti kiinnostusta. Kaikki kilpailuehdotukset täyttivät kilpailun reunaehdot ja kaikki otettiin mukaan vertailuun.

Toiseksi eniten kokonaispisteitä vertailussa sai nimimerkki ”Belvedere” (perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun Rakennustoimisto Milan UMJ Oy ja Lundén Architecture Oy) ja kolmanneksi eniten nimimerkki ”Paviljongen” (Aura Rakennus Oy ja Schauman  Nordgren Architects).

Päätös liitteineen

Voittanut ehdotus "Villa Yttrium"