Turun kaupungin konsernihallinnossa henkilöstöpalveluissa työskentelee neljä palvelussuhdepäällikköä, jotka neuvovat lähijohtajia ja ylempää johtoa työ- ja virkasuhdeasioissa. Yksi nelikosta on oikeustieteen kandidaatti (maisteri) ja valtiotieteiden maisteri Elina Reinikainen, joka aloitti nykyisessä tehtävässään maaliskuussa.

TURUN TEKIJÄT

Turun kaupungilla työskentelee yli 11 000 eri alan ammattilaista monipuolisissa työtehtävissä. 

Tässä juttusarjassa työntekijät pääsevät kertomaan työstään kaupungilla. Mikä on työpäivän paras hetki ja miksi kaupungille kannattaa tulla töihin?

Avoimet työpaikkamme löydät Kuntarekrystä osoitteesta www.turku.fi/rekry 

Elina Reinikaisen monipuoliset työpäivät pitävät sisällään mm. palavereja ja kirjallisia töitä. Tiimi toimii saumattomasti yhdessä ja sparraa tiukan paikan tullen.

- Työssäni toimin työ- ja virkasuhdeasioiden asiantuntijana, mikä tarkoittaa esim. työnantajalinjausten ja -päätösten valmistelua, palvelussuhderiitojen hoitamista, yhteistoiminta- ja palkkausasioita sekä työyhteisöjen ongelmatilanteiden selvittelyä ja ratkaisujen hakemista. Työtehtävissäni sovellan etenkin työ- ja virkasuhteita koskevaa lainsäädäntöä sekä työ- ja virkaehtosopimuksia, kertoo Elina.

Koronapandemia on aiheuttanut poikkeavia työtehtäviä

- Kaupungin organisaatio on ollut korona-aikana poikkeuksellisessa tilanteessa, kun toisaalla toimintoja keväällä suljettiin, toisaalla työvoiman tarve lisääntyi ja henkilöstöä siirrettiin määräaikaisesti työtehtävistä toisiin. Myös korona-ajan työnantajalinjausten määrittely ja ohjeistusten laatiminen henkilöstölle on vaatinut paljon resursseja, Elina täsmentää.

Viime aikoina palvelussuhdepäällikön työpöydällä ovat olleet erityisesti kaupungissa syksyllä 2020 käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät asiat.

- Yhteistoimintaneuvottelujen valmistelu, läpivieminen, päätösten tekeminen ja täytäntöönpano vaativat paljon aikaa ja työpanosta, Elina kertoo.

Työssäni on parasta ongelmien ratkaisu, ihmisten auttaminen ja työn monipuolisuus

- Parasta on, kun pystyn hyödyntämään omaa osaamistani ja auttamaan työyhteisön ongelmatilanteiden ratkaisuissa, Elina kertoo.  

Elina on ollut nykyisen työyhteisönsä jäsen lähinnä vain etätöissä koronatilanteesta johtuen. Työnteko etänä on kuitenkin sujunut jopa yllättävän hyvin ja lähes kaikki työtehtävät ovat olleet sellaisia, että ne voi suorittaa myös etänä.

Työyhteisöön on ollut helppo tulla mukaan ja tiimini on kannustava ja auttavainen. Lähijohtaja ja lähimmät kollegani ovat pitkän linjan alansa ammattilaisia, ja heiltä saan aina tarvittaessa tukea ja apua kiperiinkin kysymyksiin, kiittelee Elina.

Turun kaupunki on iso ja luotettava työnantaja

Turun kaupungilla löytyy monenlaisia työtehtäviä monenlaisille osaajille. Kaupunki tarjoaa paljon mahdollisuuksia myös esimerkiksi nuorille (esim. harjoittelut, kesätyöt).

Ison työnantajan etuja ja parhaita puolia ovat luotettavuus sekä mahdollisuus osaamisensa kehittämiseen ja monipuolisiin työtehtäviin, kehuu Elina.

- Turhaa byrokratiaa voitaisiin organisaatiossa karsia ja esimerkiksi sähköisiä työnkulkuja lisätä, ja näiden osalta kaupungissa on tehtykin ja tehdään edelleen työtä, Elina kertoo.

Kaupungilla tehdään jokaisen kuntalaisen kannalta arvokasta työtä

Kaupungin työtehtävien kirjo on hyvin laaja, ja monenlaista osaamista tarvitaan. Kaupungilla tuotetaan kuntalaisille erilaisia palveluja ja tehdään siten tärkeää työtä. Turun kaupungin rekrytoinneissa käytetään laajasti anonyymiä rekrytointia ja näin edistetään kaikkien hakijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia työtehtäviin hakeutumisessa.

- Jos työnhaku on ajankohtaista, kannattaa seurata Turun kaupungin tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia ja hakea kiinnostavia paikkoja, Elina rohkaisee.