Liikennefysiikan kurssi on Turun lukioiden uusi STEAM-kurssi, jossa yhdistyy fysiikka, ohjelmointi, liikennesuunnittelu ja psykologia. Marraskuussa media sai tilaisuuden päästä seuraamaan harjoitustöitä, joita opiskelijat olivat tehneet osana kurssia. Huipennuksena nähtiin törmäyksiä vesimeloneilla.

Uusi liikennefysiikan STEAM-kurssi tekee tärkeää yhteistyötä useamman yrityksen kanssa.

– Lounais-Suomen Luma-keskuksen kanssa tutustuimme itseohjautuvan auton ohjelmointiin lego-robottiautojen avulla ja liikennekäyttäytymistä mietimme autokoulu Väisäsen kanssa. Turun kaupungin liikennesuunnitteluinsinööri Taneli Pärssisen kanssa pohdiskelimme liikenteen nykyisyyttä ja tulevaisuutta, kertoo Turun klassillisen lukion fysiikan opettaja Jaani Paski.

Kurssin viimeisillä tunneilla perehdyttiin perin pohjin impulssiin ja liikemäärän säilymiseen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion fysiikan laboratoriossa.

– Harjoitustöissä tutustuimme mm. pyöräilykypärän vaikutukseen päätä suojaavana turvavälineenä pudotuskokein. Ihmisen pään mallina käytettiin vesimelonia. Lisäksi tutkimme energiaa törmäyksissä sekä liikemäärän säilymistä tasossa tapahtuvissa törmäyksissä, kertoo TSYK:in fysiikan opettaja Kalle Vähä-Heikkilä.

Kurssi on osa Lukion työelämäkumppanit hanketta, jonka tarkoituksena on edistää lukioiden työelämäyhteistyötä, jotta lukio-opintonsa päättäneet siirtyvät entistä sujuvammin jatko-opintoihin ja työelämään.

Lukion työelämäkumppanit -hanke toteutetaan Turun, Vaasan ja Porin kaupungin lukioiden, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kumppanuusverkostossa 1.10.2018–28.2.2021 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.