Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta teki kokouksessaan 3.12.2020 päätöksen sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuista 1.3.2021 alkaen. Koko toimialueella on käytössä kaksi maksuluokkaa erityyppisille lietteille. Maksut koskevat viemäriverkoston ulkopuolella kotitalouksissa ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvää jätevesilietettä.

Kuva: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lietemaksut laskevat hieman vuosi sitten hyväksyttyihin maksuihin verrattuna. Sakokaivolietteen, saostussäiliölietteen ja pienpuhdistamolietteen osalta laskua on vajaan euron lietekuutiota kohden ja umpisäiliölietteessä alle puoli euroa lietekuutiota kohden. Taksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan jätehuoltopalveluiden aiheuttamat kustannukset yhteistyökuntien alueella. Alueen jätehuollon järjestämisestä vastaa kuntien omistama yhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto.

Jätehuoltolautakunta hyväksyi taksan muilta osin kokouksessaan 19.11.2020. Jätetaksa koskee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueen kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.