Turun liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 8.12. turkulaisille urheiluseuroille ja liikuntaa järjestäville yhdistyksille avustuksia 725 000 euron verran.

Turun liikuntalautakunnan koko vuoden avustusmääräraha urheilu- ja liikuntaseuroille sekä muille liikuntajärjestöille ja -yhdistyksille on noin 1,4 miljoonaa.

Harjoitustiloihin avustusta lähes 665 000 euroa

Turun kaupunki tukee liikunta- ja urheiluseuroja subventoiduin liikuntatilahinnoin. Alle 20-vuotiaiden liikuntavuorot ovat pääasiallisesti käyttäjille maksuttomia ja yli 20-vuotiaiden vuorot ovat taloudellisesti kaupungin tukemia. Liikuntatilahintojen subvention arvioidaan olevan noin 5 miljoonaa euroa vuodessa alle 20-vuotiaiden ja 1,4 miljoonaa euroa vuodessa yli 20-vuotiaiden liikuntaan (vuosi 2019: liikuntatilojen käyttötuntihintalaskelmat suhteutettuna käytettyjen vuorojen määrään).

Kaupunki ei kuitenkaan pysty tarjoamaan liikuntatiloja kaikille. Harjoitustilavuokra-avustus on tarkoitettu niille turkulaisille seuroille ja yhdistyksille, joille ei ole tarjolla kunnallisia lajiharjoitteluolosuhteita lainkaan tai niitä ei ole riittävästi. Avustus on tarkoitettu pääasiallisesti alle 20-vuotiaiden liikuntatoiminnan tukemiseen.

Liikuntalautakunta jakoi lähes 665 000 euron avustusmäärärahan turkulaisten urheilu- ja liikuntaseurojen harjoitustilakustannuksiin.

Lisätiedot:

Koulutusavustusta yli 42 000 euroa

Valmentajien, ohjaajien ja seuran toimihenkilöiden koulutukseen tarkoitettua avustusta jaettiin yli 42 000 euron edestä. Avustusta sai 27 seuraa.

Lisätiedot:

Nuoren urheilijan stipendejä 5 550 eurolla

Nuoren urheilijan stipendi myönnetään 13–20-vuotiaalle turkulaiselle nuorelle urheilijalle vuoden aikana saavutetusta menestyksestä. Stipendejä jaettiin 5 550 euroa siten, että kansainvälistä menestystä saavuttaneet yksilöurheilijat ja maajoukkuetta edustaneet urheilijat saivat 200 euroa / nuori, kansainvälistä menestystä saavuttaneet seurajoukkueet 100 euroa / joukkueen turkulainen nuori, SM-kultaa saavuttaneet yksilöurheilijat 150 euroa/ urheilija ja joukkueurheilijat sekä joukkueet 50 euroa/ joukkueen turkulainen nuori. Sama henkilö ei voi saada stipendiä sekä yksilö- että joukkuemenestyksestä eikä useamman kuin yhden joukkueen menestyksestä.

Liikuntalautakunta oikeutti liikuntapalvelujohtajan päättämään hakuajan jälkeen ennen vuoden loppua saavutetusta menestyksestä myönnettävät stipendit. Stipendihakemus ja selvitys menestyksestä on toimitettava liikuntapalveluihin 31.12.2020 mennessä.
Lisätiedot:

Vammaisavustaja-avustuksia 12 000 euroa

Vammaisavustaja-avustukseen on varattu 12.000 euron määräraha keväällä ja syksyllä 2020 järjestettävää erityisryhmien liikuntatoimintaa varten.

Vammaisavustaja-avustus on avustusmuoto, jolla tuetaan erityisryhmille järjestettävää liikuntatoimintaa. Avustusta jaetaan liikuntaa järjestävien erityisryhmien yhdistysten lisäksi myös urheilu- ja liikuntaseuroille. Avustusmuodossa korostetaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa ja sen avulla tavoitellaan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia kaikille turkulaisille liikuntakyvystä riippumatta. Vammaisavustuksen 12 000 euron määrärahan avustus jaettiin 69 ryhmälle, jotka toimivat yhdistyksissä: Copper Hill Curling Club ry, Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry, Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry, TPS Salibandy ry, Iloski ry, Turun Seudun Nivelyhdistys ry, Tanssiurheiluseura Bolero ry, Turun Sirkus ry, Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Lounais-Suomen neuroyhdistys ry, Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry, Turun Urheiluliitto ry ja Turun seudun Reumayhdistys ry.
Lisätiedot:

Liikuntatapahtumien avustaminen

Liikuntalautakunnan hyväksymästä 20 000 euron liikuntatapahtumien määrärahasta on jaettu 16.6. kokouksessa noin 2 000 euroa. Loppuvuodelle tapahtumahakemuksia ei ollut.