Lähes jokainen joutuu jossain vaiheessa eläkepäiviään luopumaan ajokortistaan. Jos joukkoliikenteen ja siihen liittyvien digitaalisten palvelujen käyttö on hanskassa valmiiksi, ei ajokortin menetys aiheuta sen suurempia murheita – ja ympäristökin kiittää.   

Artikkeli on kirjoitettu osana nelivuotista EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, joka edisti kestävää ja älykästä kaupunkiliikennettä Turussa ja neljässä muussa Euroopan kaupungissa: www.turku.fi/civitas-eccentric.

Artikkeli on myös osa Liikkumisen artikkelit -sarjaa, jossa pureudutaan monipuolisesti ajankohtaisiin liikenteen ja liikkumisen aiheisiin.

Teksti: Janica Vilen.

 

 

CIVITAS ECCENTRIC 2016–2020

Turku on mukana kansainvälisessä GreenSAM – Green Silver Age Mobility -hankkeessa. Siinä pilotoidaan malleja, jotka kannustavat yli 65-vuotiaita joukkoliikenteen pariin. Mukana on kaupunkeja Itämeren rannoilta: Suomen lisäksi Saksasta, Virosta, Latviasta, Puolasta ja Tanskasta. Näissä kaikissa maissa väestö ikääntyy nyt vauhdilla, joten yli 65-vuotiaiden porukka ei ole enää mikään marginaaliryhmä.   

Hankkeen avulla tavoitellaan paitsi kestävän liikkumisen myös ikäihmisten osallisuuden lisäämistä. Näihin tavoitteisiin pyritään ikäihmisten erityistarpeet huomioiden monin eri keinoin, joita on hankkeen aikana kokeiltu myös käytännössä.   

– Kaikissa hankekaupungeissa on kokeiltu erilaisia menetelmiä ikäystävällisen liikkumisen kehittämiseen ja tuloksista pääsevät luonnollisesti hyötymään kaikki. Turussa kokeillaan mentorointia ikäihmisten aktivoimiseksi, muissa kaupungeissa kehitetään ikäihmisille esimerkiksi digipalveluita ja opasteita kaupunkipyörien käyttöön, mietitään houkuttelevampaa kutsu- ja yhteiskäyttöliikennettä ja tarkastellaan, miten liikenteen solmukohdissa voisi ottaa ikäihmiset paremmin huomioon, listaa Valonian projektiasiantuntija Silja Ngobese.  

Hankkeen sivuille on koottu kansainvälisessä yhteistyössä kattava Atlas (http://greensam.eu/atlas/). Sen osana on myös englanninkielinen työkalupakki, jossa on 23 hyväksi havaittua osallistavaa menetelmää ikäihmisten aktivoimiseksi kestävän liikkumisen pariin.   

– Työkalupakki on suunnattu esimerkiksi kaupunkien liikennesuunnittelijoille tai kenelle tahansa, joka haluaa saada ikäihmisten ajatuksia ja näkökulmia liikenteen ja kaupungin kehittämiseen, kertoo Silja Ngobese.  

Valonian sivuilla on samaa tietoa tarjolla jonkin verran myös suomeksi.  

Föli kumppanina kokeiluissa  

Mentorointia on kokeiltu Fölin kanssa Turussa viime syksynä, ja toinen kokeilu tehtiin kuluvana syksynä. Kokeiluissa oli mukana joukko ikäihmisiä, joista osa oli kokeneita joukkoliikenteen käyttäjiä ja osa vasta-alkajia. 

– Jaoimme joukon pareihin, joista toinen pystyi opastamaan toista. Osallistujat olivat kokeilusta todella innoissaan. Joukkoliikenteen käyttöä oli helpompi opetella kaverin kanssa. Erityisen mukavaksi koettiin se, että oppaana oli ikätoveri, joka ymmärsi myös mahdollisia liikkumisen haasteita, kertoo Fölin puolesta kokeilusta vastannut Saana Lehtinen.   

Yli 65-vuotiaat ovat linja-autoissa jo valmiiksi aktiivinen käyttäjäryhmä. Jopa 12 % Fölin matkustajista on nykyisin ikäihmisiä. Siksi oppaita oli helppo löytää, mutta opastettavia sai hakea puskaradioiden avulla. Kokeilun tuloksista oli iso hyöty sekä Fölille että hankkeen kautta myös monille muille.  

– Saimme arvokasta palautetta esimerkiksi aikataulujen esittämiseen ja digipalveluihin liittyen. Rollaattorien käytöstäkin tuli palautetta. Moni toivoisi, että rollaattorilla saisi kulkea aina maksutta busseissa. Tällä hetkellä Föli tarjoaa rollaattorin kanssa matkustaville maksuttomia kyytejä kello 9–13. Esteettömyyteen Fölissä on kiinnitetty huomiota jo aiemminkin. Muutamaa bussia lukuunottamatta koko kalusto alkaa olla matalalattiainen, eli varsin esteetön, Lehtinen kertoo.   

Kokeiluun osallistujat saivat bussikortit, joiden käyttöä Föli sai luvan seurata. Niillä käytiin ostoksilla, harrastuksissa ja ihan vain hupiajeluilla tutustumassa eri linjoihin ja Turun eri kaupunginosiin. Useimmat jäivät bussin käyttäjiksi myös kokeilujakson jälkeen. Seurannan tekemistä on hankaloittanut koronavirustilanne, joka luonnollisesti vähensi monen  matkustamista.  

Yli 65-vuotiaat saavat matkustaa Fölillä alennettuun hintaan, joten matkamääriä on pystytty seuraamaan helposti. Ikäihmisten keskuudessa suosittuja ovat muun muassa palvelulinjat, joilla pääsee esimerkiksi sairaalan ovelle asti. Kuva: Heta Laiho.

Ikäihmiset pyörän selkään  

Toinen kokeilu aloitettiin 14. syyskuuta. Siinä oppaiksi pääsivät nuoret – ja tällä kertaa treenataan kaupunkipyörien eli fölläreiden käyttöä.   

– Tavoitteena oli saada vinkkejä kaupunkipyörien kehittämiseen seniorien näkökulmasta. Ja samalla nuorten on tarkoitus tehdä kokeilusta jonkinlaista sisältöä someen, Lehtinen avaa. 

Myös Tartossa selvitellään parhaillaan, miten kaupunkipyörät voisivat olla ikäihmisille houkuttelevampia. Käyttäjät ovat lähes kaikki nuoria, vaikka ikäihmiset saisivat polkea pyörillä täysin maksutta.   

Turussa kaupunkipyörien käyttöön ei tarvita älypuhelinta tai erillistä sovellusta. Riittää, kun on bussikortti ja verkkopankkitunnukset. Rekisteröityä voi vaikka kotikoneella ja sen jälkeen pyöriä pääsee käyttämään Föli-kortin kanssa.   

GreenSAM-hankkeen sivuilta löytyy ikäihmisten liikkumista ja erityistarpeita joukkoliikenteessä kartoittava Atlas, joka on hyödyllinen työkalu esimerkiksi liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoille. 

Seniorit ovat aktiivista porukkaa  

Moni 65-vuotias elää todella aktiivista elämää, kun työuran jälkeen on aikaa keskittyä muihin asioihin, kuten harrastuksiin ja ystäviin.  

– Monelle ikäihmiselle joukkoliikenne sopii hyvin juuri sen sosiaalisuuden vuoksi. Bussi on omaa autoa mieluisampi vaihtoehto erityisesti silloin, jos ei ole kiire tai paljon kannettavaa, Ngobese sanoo.   

Hankkeessa nousi esiin myös ikäihmisten kokemat rajoitteet.   

– Joku kulkee rollaattorilla, jollain taas bussin käyttöä hankaloittaa se, ettei ole älypuhelinta, Ngobese listaa.  

Fyysisten ja teknisten asioiden lisäksi rajoitteet voivat olla myös sosiaalisia, mutta kokeilun myötä ennakkoluulotkin hälvenivät.  

– Kävimme pilotin aikana esimerkiksi Aarnen tallilla, eli Kupittaan urheiluhallilla. Siellä treenaa monta sataa seniorimiestä joka keskiviikkoaamu. Bussia kokeilleet kertoivat yllättyneensä siitä, kuinka kätevää bussilla on kulkea. Hallilla on nykyään maksullinen pysäköinti ja usein pulaa parkkipaikoista, mikä lisää bussin suosiota entisestään. Moni kokeilussa mukana ollut on suositellut bussin käyttöä omille ystävilleen ja pihaparlamenteilleen. Kun he olivat saaneet apua, he halusivat vuorostaan auttaa muita, iloitsee Ngobese.  

Turussa Fölin kanssa tehtyjen kokeilujen pohjalta tullaan tekemään vielä materiaali, jonka avulla kuka tahansa voi ryhtyä toiselle joukkoliikenneoppaaksi.   

GreenSAM-hanke alkoi 1.1.2019 ja päättyy 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region sekä Työ- ja elinkeinoministeriö. Turussa hankkeessa ovat mukana Valonia, Föli ja Turun ammattikorkeakoulu.