Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2014 tai sitä ennen syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmässä 4.–24.1.2021. Samalla voi ilmoittautua myös iltapäivätoimintaan.

Palvelukartta

Turun palvelukartta kokoaa Turun kaupungin palvelut ja tarjoaa niihin reittiohjeen. Myös erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet ovat näkyvästi esillä käyttäjäkohtaisesti mukautettavassa palvelukartassa. 

Turkulaisille koulutulokkaille lähetetään oppivelvollisuusilmoitus, jossa annetaan tarkemmat ohjeet ilmoittautumista varten.  Jos kirjettä ei ole saapunut 7.1.2021 mennessä, ilmoita sähköpostiosoitteeseen sivistystoimiala@turku.fi tarvittavat yhteystiedot Wilma-tunnusten lähettämistä varten.

Jos lapsi ei asu Turussa, tulee tehdä vieraskuntalaishakemus ja mahdollisesti kieliluokkahakemus paperisena. Hakemukset toimitetaan viimeistään 24.1.2021 siihen kouluun, johon oppilas hakee. Vieraskuntalaisten paperiset kieliluokkahakemukset tulee toimittaa Puolalan kouluun viimeistään perjantaina 22.1.2021. Hakulomakkeita saa kouluista tai osoitteesta www.turku.fi/opetus/lomakkeet

Ilmoittautuminen Turun kansainväliseen kouluun:

Kouluun tutustuminen järjestetään Turussa koulutulokkaille ja huoltajille loppukeväällä.

Lisätietoa: