Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen ilmoitetaan vuonna 2015 syntyneet lapset. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen asioinnin kautta 2.–13.1.2021.

Vuonna 2015 syntyneiden lasten esiopetus alkaa 11.8.2021 ja päättyy 31.5.2022. Esiopetusta annetaan päivittäin neljä tuntia koulujen työpäivinä. Esiopetukseen osallistuminen on maksutonta.

Turun kaupungin varhaiskasvatus osoittaa esiopetuspaikan lapsen kotiosoitteen mukaisesta esiopetusyksiköstä. Vuonna 2015 syntyneiden lasten huoltajat saavat ilmoituksen esiopetuspaikasta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Mikäli huoltaja hyväksyy osoitetun esiopetuspaikan, huoltaja tulee saamaan kevään 2021 aikana päätöksen esiopetuspaikasta ilmoitetun paikan mukaisesti. Lasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa esiopetukseen.

Huoltajalla on perustellusta syystä oikeus ilmoittaa lapsensa myös muuhun kuin Turun kaupungin ilmoittamaan esiopetuspaikkaan. Lapsen lopullinen esiopetuspaikka määräytyy kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisessä varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostossa päätettyjen esiopetuspaikan osoittamisperiaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilaaksi ottoa koskevat linjaukset löytyvät Turun kaupungin verkkosivuilta: www.turku.fi/esiopetus

Ilmoittautuminen sähköisesti

Huoltaja ilmoittaa lapsensa suomenkieliseen esiopetukseen 2.–13.1.2021 sähköisesti:

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, eikä hänellä vielä ole varhaiskasvatuspaikkaa, tulee täydentävän varhaiskasvatuksen osalta jättää erillinen hakemus sähköisesti. Päätökset esiopetuspaikoista ja mahdollisesta esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuspaikoista lähetetään huoltajille huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoa:

 

 

 

Asiasanat: