Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeen pyöräpysäköintiin liittyvän kokeilupalveluhankinnan tarjouskilpailu on avautunut.

Mikä on 6Aika?

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun – yhteinen kestävän kaupunkikehityksen strategia. Vastaamme strategialla haasteisiin, joita kaupungistumien tuo. Haluamme kehittää kaupunkejamme entistä älykkäämmiksi ja vastata palveluilla kaupunkilaisten aitoihin tarpeisiin.

Lisätietoja: 6Aika

Tarjouspyyntö liitteineen löytyy kokonaisuudessaan Cloudia pienhankintapalvelusta.

Kokeilupalveluhankinnan kohteena on maksullisen pyöräpysäköinnin palvelun toteuttaminen ennalta määritellyssä tilassa Turun Kupittaan Tiedepuistossa. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ”ranskalaisena urakkana” ja tarjouksen tulee olla hinnaltaan 9500e (alv 0 %).

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti pienhankintapalvelu.fi -toimittajaportaalissa. Tarjousten vastaanottamisen määräaika on 15.1.2021.

Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeesta voit lukea lisää täältä. Turun AMK:n osalta hankkeessa on tarkoituksena kilpailuttaa yhteensä vähintään kaksi pyöräpysäköintiin liittyvää kokeilua.   

Lisätietoja:

Noora Salmela

Projektipäällikkö

Turun ammattikorkeakoulu

noora.salmela@turkuamk.fi

040 355 0102