Turun uuden konserttitalon hankintaprosessissa on edetty toiseen tarjousvaiheeseen, jossa hankintaa jatketaan kolmen parhaaksi arvioidun ryhmittymän kanssa. Jatkoneuvotteluihin on valittu ryhmittymä Aural, ryhmittymä SRV - ALA ja ryhmittymä Harmonia.

Turun uuden konserttitalon hankintaprosessissa on edetty toiseen tarjousvaiheeseen, jossa hankintaa jatketaan kolmen parhaaksi arvioidun ryhmittymän kanssa. Jatkoneuvotteluihin on valittu ryhmittymä Aural, ryhmittymä SRV - ALA ja ryhmittymä Harmonia. Päätöksen on tehnyt kaupunginjohtaja Minna Arve.

Ryhmittyminen kokoonpanot:

  • Ryhmittymä Aural: Skanska Talonrakennus Oy, Arkkitehdit Kontukoski Oy, Skanska Infra Oy ‒ nimettyinä alihankkijoina Henning Larsen Architects A/S, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy
  • Ryhmittymä SRV – ALA: SRV Rakennus Oy, Arkkitehtitoimisto ALA Oy ‒ nimettynä alihankkijana Akukon Oy.
  • Ryhmittymä Harmonia: Hartela Länsi-Suomi Oy, PES-Arkkitehdit Oy, WSP Finland Oy ‒ nimettynä alihankkijana Laidun-design Oy.

Päätöksen valmistelua johtaneen toimialajohtaja Christina Hovin mukaan hankintaa päästään nyt jatkamaan erittäin hyvien tarjousten ja ehdokkaiden kanssa.

"Konserttitalon suunnittelu ja hankinta on haastava kokonaisuus, joka selvästi on kiinnostanut alan toimijoita. Saimme viisi hyvää tarjousta, ja nyt hankintaa jatketaan kolmen alansa terävimpään kärkeen kuuluvan ryhmittymän kanssa."

"Ryhmittyvät edustavat vakuuttavinta mahdollista osaamista aikaisempien referenssien, näyttöjen ja monipuolisen allianssiosaamisen suhteen. Odotan, että saamme näkemyksellisiä vaihtoehtoja tärkeän ja vaativan hankkeen toteuttamiseksi."

Hankintaprosessin ensimmäiseen vaiheeseen osallistui viisi ryhmittymää. Kolme parasta valittiin alustavien tarjousten ja lisäkysymyksiin annettujen vastausten perusteella. Kaikki tarjousryhmittymät vastasivat samoihin kysymyksiin, joissa kartoitettiin näkemyksiä mm. kustannusten hallintaan, suunnittelun joustavuuteen ja toisaalta niihin sitoutumiseen, yhteisen tilannekuvan toteuttamisesta hankkeen aikana sekä allianssimalliin liittyvien periaatteiden ja yksityiskohtien ymmärtämisestä.

Vastaukset selkeyttivät osaltaan allianssihankintaan liittyviä näkemyksiä, sanoo toimialajohtaja Christina Hovi:"Näkemyksiä tarkennetaan edelleen tarjouskilpailun seuraavassa vaiheessa. Allianssimalli sitouttaa arkkitehtitoimistot ja rakennusliikkeet kokonaisuuteen niin, että asetetuissa talous- ja aikatauluraameissa tullaan pysymään."

Kaupunginhallitus on päättänyt uuden konserttitalon sijoituspaikaksi Kaupunginteatterin vieressä sijaitsevan Itsenäisyydenaukion, ja sijoituspaikkaan liittyvä asemakaavan muuttaminen on käynnissä. Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa 2020, että uuden konserttitalon hankintamenettelynä käytetään allianssimallia.

Hankintaprosessin toinen vaihe käynnistetään ensi vuoden syksyllä. Hankinta-aikataulua on myöhennetty muutamalla kuukaudella. Jatkoneuvotteluihin valitut suunnitteluryhmät ovat hyväksyneet muutetun aikataulun.

"On toki harmillista, että aikataulua on jouduttu muuttamaan. Uusi konserttitalo on kuitenkin koko kaupungin kannalta niin keskeinen hankinta, että siinä onnistumisessa on tehtävä kaikki voitava. Tässä tilanteessa aikalisän ottaminen on perusteltua", sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Hankinta-aikataulumuutoksen mahdollinen vaikutus rakentamisen aikatauluun tarkentuu myöhemmin.