Turun kaupungin päivälukiot ovat olleet mukana Erityisesti lukiossa -hankkeessa, jonka aikana lukioihin kehitettiin toimintamalleja, joilla lukio-opiskelijoita tuetaan opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa sekä lisätään heidän hyvinvointiaan.

Lukioissa on kehitetty muun muassa eri oppiaineiden tukipajoja, ryhmänohjausta ja opiskelijoiden jaksamista tukevaa toimintaa. Tukimallit koottiin Ohjaus ja tuki Turun lukiokoulutuksessa -verkkosivulle, josta opiskelijat ja heidän huoltajansa löytävät helposti tarjolla olevat palvelut lukioittain.

Sen lisäksi, että jokaiseen lukioon kehitettiin tuen toimintamalleja, kuvattiin kaupungin lukioissa opiskelijoita ohjaavien ja tukevien henkilöiden tehtävät ja vastuualueet yhteiseen pedagogisen tuen vastuutaulukkoon. Näin tehtiin näkyväksi eri toimijoiden roolit ja vastuut aina aineenopettajasta erityisopettajaan opiskelijoiden tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen antamisessa.

– Turun lukioissa on hankkeen aikana mietitty tosi laajasti ja ennakkoluulottomastikin, miten opiskelijaa voitaisiin tukea hänen opiskeluarjessaan. Olemme pohtineet, mitä koulun arjessa voisi tehdä toisin, jotta olisi aikaa ja mahdollisuutta nostaa keskusteluun jaksamista ja osaamista tukevia teemoja. Pohdimme myös, miten aineenopettaja voisi tukea opiskelua eri oppiaineissa sekä miten tuen tarve ja eri tuen muodot kohtaavat toisensa, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Irma Pilto.

– Hankkeen avulla pääsimme valmistautumaan lukiolain ja opetussuunnitelman uudistuksiin jo etukäteen. Tuloksena meillä on tällä hetkellä upeat työkalut valmiina opiskelijan tukitarpeen huomioimiseen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen, hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Johanna Levola-Lyytinen jatkaa.

Hankkeen aikana on: 

  • Kehitetty tukipajoja, esim. läksypaja eli läxsmedjan (Katedralskolan i Åbo) ja aina ennen koetta ja uusintaa oleva reaaliaineiden tukipaja (Luostarivuoren Lyseon lukio). Pajoja on kehitetty myös kielten ja matematiikan opintojen tukemiseksi.
  • Ryhmänohjausta on kehitetty monipuolisemmin opiskelijaa tukevaan suuntaan: pidemmät ryhmänohjaustuokiot, joissa teemoja stressinhallinnasta opiskelustrategioiden kertaamiseen. Ryhmänohjauksen sisältöjä kehitettiin Turun Klassillisessa lukiossa ja Kerttulin lukiossa.
  • Kehitetty hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä lisääviä malleja: yhteisölliset huoltajaillat sekä jännittämiseen ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät tukikurssit. Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa toimintaa kehitettiin Puolalanmäen lukiossa ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa, jossa kehitetty jännittäjäryhmä on jatkossa tarjolla kaikille kaupungin lukiolaisille.
     
  • Kehitettiin mallia, jossa jo tunnin aikana tuetaan paremmin opiskelijoita, esim. yhteisopettajuutta hyväksi käyttäen. Tätä mallia pilotoitiin matematiikassa ja äidinkielessä Luostarivuoren Lyseon lukiossa.

Turun kaupungin lukiot toteuttivat Erityisesti lukiossa -hankkeen yhdessä Espoon, Jyväskylän ja Kuopion lukioiden sekä Helsingin Englantilaisen koulun kanssa 2018-2020. Turun kaupunki hallinnoi hanketta, johon osallistui yhteensä 18 lukiota eri puolilta Suomea. Hanketta rahoittivat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä toteuttajaorganisaatiot.

Asiasanat: