Kirsi Alho on päässyt tutustumaan laajasti eri yksiköihin, sillä hän on tehnyt työtä Turun kaupungin eri toimipisteissä yli 25 vuoden ajan. Alkuun Kirsi teki sijaisuuksia sosiaalialalla ja harjoittelun päiväkodissa. Valmistuttuaan artenomiksi hän työskenteli lasten taideohjaajana Turun kulttuurikeskuksessa ja hetken Museokeskuksessa Turun linnassa. Nykyään hän työskentelee puheterapeuttina Lasten kuntoutuksessa.

TURUN TEKIJÄT

Turun kaupungilla työskentelee yli 11 000 eri alan ammattilaista monipuolisissa työtehtävissä. 

Tässä juttusarjassa työntekijät pääsevät kertomaan työstään kaupungilla. Mikä on työpäivän paras hetki ja miksi kaupungille kannattaa tulla töihin?

Avoimet työpaikkamme löydät Kuntarekrystä osoitteesta www.turku.fi/rekry

Pitkään kaupungilla työskennellyt Kirsi Alho sai työnantajaltaan joustavasti vapaata ja opiskeli Turun yliopistossa Logopediaa.

– Hakeuduin harjoitteluun kaupungille tavoitteena saada puheterapeutin paikka Turusta, Kirsi kertoo.

– Olen siitä onnekas, että olen saanut tehdä mielenkiintoisia ja mieleisiä töitä ja siksi viihtynyt pitkään kaupungin palveluksessa, kiteyttää Kirsi

Lapsilähtöistä ja perhekeskeistä työtä

Kirsin asiakkaat ovat pääosin alle kouluikäisiä lapsia. Työn sisältö on puheen, kielen, kommunikaation, syömisen ja nielemistoimintojen arviointia ja kuntoutusta. 

– On hienoa nähdä, kuinka lapset kehittyvät ja oppivat uusia asioita kukin omalla tavallaan ja tahdillaan ja sitä palkitsevampaa se on, mitä haasteellisempi matka on ollut, Kirsi kertoo.

Joskus vanhemmat ovat mukana vastaanottotilanteessa ja toisinaan puheterapeutti on lapsen kanssa kahden. Asiakasperheet ovat monimuotoisia ja toisinaan vastaanotolla on myös tulkki mukana.

– Ohjaan ja kannustan perhettä harjoittelemaan lapsen kanssa kotona. Lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta se, mitä tapahtuu arjessa vastaanottokäyntien välissä on jopa tärkeämpää kuin se, mitä tapahtuu puheterapeutin vastaanotolla, tarkentaa Kirsi.

– Ihailen usein asiakasperheiden sitoutuneisuutta ja jaksamista vaikeuksista huolimatta. On mukava tunne, kun huomaa pystyneensä auttamaan lasta ja perhettä omalta pieneltä osaltaan, kertoo Kirsi.

Kirsi Alho arvioi tarvetta puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöön ja ohjaa tarvittaessa asiakkaita eteenpäin ​​​​

Työpäivät ovat erilaisia ja kuluvat yleensä nopeasti

Puheterapeutin työpäivä sisältää asiakaskäyntien lisäksi kirjauksia potilastietojärjestelmään, testituloksien laskemista ja tulkintaa, lausuntojen kirjoittamista, terapiavälineistön valmistelua ja puhdistusta. Asiakasmäärä vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä terapia- vai tutkimuskäynti.

– Päivän kulkua ei voi ennustaa etukäteen, sillä toisinaan lapset toimivat juuri suunnitellusti ja toisinaan voivat kieltäytyä kokonaan yhteistyöstä, Kirsi toteaa.

Avoin ja luottamuksellinen työilmapiiri näkyy myös asiakasperheille

Kirsi kiittelee moniammatillista tiimiään, jossa lähimmät työkaverit ovat osaavia oman alansa ammattilaisia; lasten puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja. Puheterapeutti tekeeyhteistyötä erikoissairaanhoidon, neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, vammaispalveluiden ja yksityisten puheterapeuttien kanssa.

– Avoin ja luottamuksellinen työilmapiiri on oman viihtyvyyden sekä työn tehokkuuden kannalta tärkeä. Yhteistyössä ongelmiin saadaan yleensä monipuolisempia näkökulmia ja ratkaisuista tulee näin asiakasperheiden kannalta toimivampia, kiittelee Kirsi.

– Kollegat tukevat vaikeuksissa ja jakavat iloja. Ei tarvitse yksin puurtaa. Yhteisellä kahvihuoneen huumorilla työpäivä kevenee ja töihin on mukava tulla, Kirsi kertoo.

Kirsi kiittelee, kun omat koulutustoiveet ovat tulleet kuulluiksi ja hän on saanut tukea oman työn ja osaamisen kehittämiseen

Iso organisaatio, isot mahdollisuudet

Isossa työyhteisössä työtaakka jakautuu useille hartioille ja toisaalta siksi on myös mahdollista suuntautua erikoisosaamiseen. Kollega on lähellä ja auttaa tarvittaessa.

Kaupungin tarjoamista eduista Kirsi mainitsee erityisesti fölin työmatkakortin ja mahdollisuuden käyttää Turun kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluja työnantajan piikkiin tyky-rannekkeella.

Vaikka Kirsi kehuu työnantajansa tarjoamia etuja, hän turhautuu toisinaan ison organisaation jäykkyyteen.

– Työaikojen järjestelyyn ja seurantaan kaipaisin yksilöllisempää otetta, jotta työntekijän elämäntilanteeseen liittyvät tarpeet tulisi joustavammin huomioiduksi ilman tasapäistämisen taakkaa. Näin työntekijäkin kokisi tulleensa kuulluksi, sitoutuisi vahvemmin työnantajaan, jaksaisi paremmin ja pidempään. Terveydenhuoltoalan palkkaus on myös asia, joka kaipaa muutosta, kommentoi Kirsi.

Parasta on työn vapaus, merkityksellisyys ja pitkät lomat

Puheterapeutilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä, esimerkiksi Kirsi on saanut yhdistää työssään arviointia ja terapiaa. Kirsiä motivoi työssä vapaus suunnitella työpäivää itsenäisesti, sopiva määrä haasteellisuutta ja työn sisällön merkityksellisyys. 

– Minua kannattelee kivat työkaverit ja toiset hyväksyvä ja huomioiva työilmapiiri, Kirsi kiittelee

– Parasta on pitkän työsuhteen mukana tulevat pitkät lomat. Oikein sijoitettuna 38 vuosilomapäivää on kahdeksan viikkoa akkujen latausta, mikä auttaa jaksamaan edelleen, tarkentaa Kirsi

Sopiva työn ja vapaan suhde, toimivat työvälineet, -tilat ja riittävä korvaus työstä toimivat kannustimena.

– Näiden ehtojen täyttyessä jaksan jatkaa Turun kaupungilla kenties eläkkeelle asti, naurahtaa Kirsi.