Tiedekilpailun palkintogaalassa 14.1. esiteltiin kilpailun TOP10-joukkuetta vuoden 2020 kilpailusta. Nuorten töissä korostui innovatiivisuus, innostus luonnontieteisiin ja asiantuntijuus.

Joukkueet esittelevät kilpailutyönsä

TOP3-joukkueiden kilpailutöihin voi tutustua myös Youbessa (linkit alla)

Kilpailussa karsittiin 24 joukkuetta kehittämään ideaa valmiiksi projektiksi. TOP10-joukkuetta esiteltiin palkintogaalassa. Parhaana palkittiin Voittamattomat, toiseksi sijoittui FoM ja kolmanneksi Ideonella Sakaiensis. TOP10-joukkueet on esitelty alla aakkosjärjestyksessä.

TOP10-joukkueet ja kilpailutyöt

Eghohipit, Turun ammatti-instituutti

Egohipit-joukkueen kilpailutyön tavoitteena oli kehittää kotitalouksien muovinkierrätystä helpottava ja lisäävä laite. Joukkue kehitti prototyypin lapsiturvallisesta muovisilppurista, joka pilkkoo muovijätteen pienempiin osiin. Prototyyppiä voitaisiin käyttää erilaisissa kodeissa.

EK, Turun Puolalanmäen lukio

EK-joukkueen kilpailutyössä joukkue ideoi autonrenkaaseen asennettavan PlastiCollector-laitteen. PlastiCollector kerää renkaasta irtoavia muovipartikkeleita sähköisen vuorovaikutuksen avulla, estäen niiden pääsyn luontoon. Laitteen toiminta perustuu Magnuksen ilmiöön, jossa laitteen sisällä oleva negatiivisesti varautunut metallikappale kerää positiivisesti varautuneet muovihiukkaset. Laitteen toiminnan avulla autonrenkaista päätyy vähemmän mikromuoveja liikenteeseen ja ympäristöön.

FoM, Turun Kerttulin lukio

FoM-joukkueen kilpailutyössä kehitettiin itsenäisesti toimivan mielenterveystukiverkoston luominen verkkoon. Matalan kynnyksen verkoston toiminta-alustoiksi valittiin Instagram- ja Discord-sovellukset sekä projektin omat nettisivut. 

Projektin nettisivut toimivat anonyymien kertomusten julkaisualustana, Instagramissa keskitytään julkaisemaan erilaisia positiivista someilmapiiriä kehittäviä meemejä sekä kuvia. Discord-keskustelualustalla käyttäjät voivat keskustella toistensa kanssa ja kuunnella yhdessä musiikkia.

Hyötykäyttäjä, Laitilan lukio

Hyötykäyttäjä-joukkueen kilpailutyössä parannettiin tupakantumppien kierrättämistä ja hyödyntämistä. Tavoitteena oli suunnitella ja rakentaa erottelukoneen prototyyppi, jonka avulla erotella tupakan filttereistä selluloosa-asetaatti ja muuntaa se selluloosaksi ja asetaatti-ioniksi. Erottelukoneen tuottamat lopputuotteet voitaisiin käyttää uudelleen.

Ideonella Sakaiensis, Halikon lukio

Ideonella Sakaiensis -joukkueen kilpailutyön tavoitteena oli luoda merellä itsenäisesti toimiva ja energiatehokas muovinhajotuslaitos. Laitoksen laitteistossa toimisi Ideonella sakaiensis -bakteerin tuottama PET-muovia hajottava entsyymi. Projektin tuloksena syntyi suunnitelma aurinkovoimalla toimivasta PET-muovia hajottavasta lautasta. Lautalla merestä kerätty muovi lajitellaan, murskataan ja PET-muovi hajotetaan entsyymiä hyödyntäen.

InfraRed, Turun Klassillinen lukio

InfraRed-joukkueen kilpailutyössä suunniteltiin laitetta, jonka avulla voidaan tunnistaa sairauksia uloshengitysilman eri kaasujen avulla. 
Kilpailun projektivaiheessa joukkue suunnitteli uloshengitysilman molekyylejä tutkivan laitteen. Laite tunnistaa uloshengityksen molekyylit ja mikrobit molekyylien värähtelyn sekä värähtelyn tuottaman lämmön, paineen ja aallonpituuksien avulla.

Mendenhall, Salon lukio

Mendenhall-joukkueen kilpailutyössä kehitettiin ilmastonmuutospeli. Kouluissa käytettävä Ilmastonmuutos ja ekoteot -peliä on tulevaisuudessa tarkoitus pelata verkossa opetuksen yhteydessä. Peliä voidaan pelata joko pienryhmissä tai itsenäisesti. Peliä voidaan pelata myös yhdessä koko luokan kanssa opettajan vetämänä. 

nakkiperunat, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Nakkiperunat-joukkueen kilpailutyössä etsittiin ratkaisuja vesistöjen rehevöitymishaasteen ja öljyvarantojen hupenemisongelmaan. Keskeisessä roolissa on viherahdinparta-levälajike, jota voitaisiin hyödyntää Suomen selluloosateollisuudessa sekä mahdollisesti uutena raaka-aineena ekologisissa vaatteissa. 

Projektin tuloksena syntyi suunnitelma, miten tuottaa selluloosaa viherahdinparta-levälajikkeen avulla. Joukkue ideoi projektisuunnitelman, jota tutkimusryhmät voisivat hyödyntää erillistä tutkimuslinjoja perustaessa viherahdinparta-levän istutus- ja keräyskoneiston sekä hightech-sovellusten kehitystyöhön. 

TSYK ABI TEAM, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio 

TSYK ABI TEAM -joukkueen kilpailutyössä etsittiin ratkaisua väestön ylipainoisuuden hillitsemiseksi kehon greliinin tuotantoa vähentämällä. Alhaisempi greliinin tuotanto vähentää ylipainoisten ihmisten kokemaa nälkää ja siten vaikuttaa heidän päivittäisiin ruokailutottumuksiinsa. 

Joukkueen suunnitelmana oli luoda sovellus, joka pystyisi yksilöllisten tarpeiden ja kykyjen pohjalta luomaan henkilökohtaisen ravitsemus- ja liikuntasuosituksen. Suosituksen avulla voitaisiin vähentää henkilön aterioiden määrää ja energiansaantia. 

Voittamattomat, Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Voittamattomat-joukkueen kilpailutyössä autetaan ihmisiä välttämään melulle altistumista. Kehitetyn melusovelluksen informaatio meluisista ja hiljaisista alueista perustuu laskelmallisiin meluarvioihin, mitattuihin melutasoihin, reaaliaikaisiin melumittareihin ja käyttäjien tekemiin mittauksiin. Sovelluksen käyttäjä näkee kartasta arvioidun aluekohtaisen melutason. Käyttäjä saa myös ehdotuksia hiljaisemmista alueista.