Ensimmäinen Kuvajaiset-ryhmä aloitti marraskuussa 2020. Ryhmän ideana on tarjota luoviin menetelmiin pohjautuvaa palvelua kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville. Apuna käytetään mm. valokuvaamista ja maalaamista.

Kuvajaiset-ryhmä toteutetaan kolmen kuukauden jaksona sekä lähi- että etätapaamisina. Tapaamisia on kerran viikossa noin kolmen tunnin ajan. Tämän lisäksi kotona tehdään pieniä viikoittaisia tehtäviä.

Ohjelma muotoutuu ryhmäläisten mielenkiinnonkohteiden mukaan: vanhojen valokuvien katselua, uusien ottamista, maalaamista ja kirjoittamista.

- Aiempaa kokemusta valokuvauksesta tai muusta luovasta työskentelystä ei tarvita; mielenkiinto ja avoin mieli riittävät! Varusteena pitää olla kuitenkin oma kamera, joka voi olla kännykkä, pokkari tai järkkäri, yksilövalmentaja Anni-Veera Valpas kertoo.

Jokainen tekee tulevaisuutensa unelmakartan

Ryhmän tavoitteena on oman elämäntilanteen selkiyttäminen, vahvuuksien löytäminen ja itseensä tutustuminen. Tapaamiskerroilla tutustutaan minäkuvaan pääasiassa omien vahvuuksien kautta, mutta tarkastelun alle päätyvät myös mahdolliset hauraat kohdat.

- Ensimmäisessä ryhmässä on ollut mukana kuusi innokasta jäsentä. Moni on kaivannut keskusteluun pohjautuvan terapian rinnalle toista lähestymistapaa, jolloin taide ja luovuus voivat avata uusia ovia. Ryhmässä käsiteltävät teemat kulkevat toisiin tutustumisen ja nykyhetken kautta asteittain lähemmäs omaa itseä, sanoo Valpas.

Hyvä juttu, että on ryhmäläisiä eri elämänvaiheista.

Kuvien kautta on tullut uusia oivalluksia.

- Esimerkiksi omakuvien kautta harjoitellaan lempeämpää asennetta itseään kohtaan, ja ne toimivat hyvin keskustelujen pohjana. Viimeisillä viikoilla katse suunnataan tulevaisuuteen, ja jokainen tekee itselleen oman unelmakartan.

Kenelle kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu?

Kuntouttava työtoiminta on suunnattu pitkään työttömänä olleille henkilöille, joilla ei vielä ole edellytyksiä työkokeiluun tai palkkatukityöhön.  Mukaan pääsee joko Turun kaupungin sosiaalityön tai Työpisteen ammattilaisten arvioinnin perusteella, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan aikana osallistuja saa:

  • työmarkkinatuen
  • osallistumispäiviltä 9 euron kulukorvauksen
  • osallistumispäiviltä aterian
  • bussikortin koko jakson ajaksi
  • Kimmoke-rannekkeen

Lisätietoja: Anni-Veera anni-veera.valpas@turku.fi