Osastonhoitajan työ on monipuolista ja sisällöllisesti hyvin vaihtelevaa. Selkeästi kuvattavaa normaalia työpäivää ei ole. Osastonhoitajat Jaana Koistinen ja Minna Johansson ovat olleet kaupungin palveluksessa jo pitkään. Millaista työskentely Geriatrisella poliklinikalla, Geriatrisessa arviointiyksikössä (GAK) ja Gastroenterologian poliklinikalla on osastonhoitajien silmin?

TURUN TEKIJÄT

Turun tekijät -juttusarjassa tutustutaan kaupungin työntekijöihin, jotka rakentavat turkulaisten arkea. Sarjaa voi seurata Turun kaupungin verkkosivuilla sekä somessa tunnuksella #turuntekijät. 

Turun tekijäksi? Avoimet työpaikkamme löydät osoitteesta turku.fi/rekry

 

Osastonhoitajan työpäivään kuuluu työvuorosuunnittelua, rekrytointia, osaamisen varmentamista, yksiköiden toiminnan suunnittelua yhdessä henkilökunnan ja lääkäreiden kanssa, uusien käytänteiden jalkauttamista ja yhteistyötä muiden sairaalan toimijoiden kanssa.

– Nyt koronapandemian aikana olemme joutuneet täysin uuden eteen mm. kokouskäytänteiden osalta, kokoukset ja verkostoitumiset ovat kokonaan siirtyneet Teamsiin, Minna Johansson ja Jaana Koistinen kertovat.

Jaana Koistinen on ollut talossa esimiehenä yli 20 vuotta ja toimii tällä hetkellä Gastroenterologian poliklinikan ja sairaalan varahenkilöstön esimiehenä. Gastroenterologian poliklinikka on maha- ja suolistosairauksien lähetepoliklinikka.
 

Parasta on työyhteisöjen me-henki ja henkilökunnan kiitos

Palautteena tullut onnistunut potilas- ja omaiskokemus on kiitos hyvin tehdystä työstä.

Parasta on ylpeyden tunne koko henkilökunnasta

– Hienoa on, kun jokin hankaluutta aiheuttanut asia on ratkennut ja kaikki hyväksyvät ratkaisun. Yhdessä onnistumisen tunne ja työyhteisöjen me-henki ovat parasta, Jaana kuvailee.

– Parasta työpäivässä on, kun on saanut jonkun monista keskeneräisitä asioista päätökseen ja henkilökunnan kiitos, Minna lisää.

Innostunut ja ratkaisukeskeinen työyhteisö

Jaanalla ja Minnalla on johdettavinaan kaksi hyvin erilaista työyhteisöä, joille on yhteistä vahva oman alan osaaminen, sitoutuneisuus ja innostuneisuus tehdä työtä.

– Työyhteisöissä tuetaan ja joustetaan paljon, kuitenkin myös epäkohdat ja työyhteisön ongelmat nostetaan herkästi yhteiseen keskusteluun ja niihin haetaan ratkaisut, kertoo Minna.  

Minna Johansson työskentelee osastonhoitajana Geriatrisella poliklinikalla ja Geriatrisessa arviointiyksikössä (GAK). Talo on tullut Minnalle tutuksi, sillä hän on ollut täällä töissä yli 30 vuoden ajan. Geriatrinen Poliklinikka on tarkoitettu ikääntyneille turkulaisille vanhuksille, joiden tutkimus ja hoito eivät onnistu kotihoidossa tai terveysasemalla, mutta he eivät tarvitse keskussairaalatasoista päivystyksellistä hoitoa.

 

Meillä on mahdollisuus kehittyä

– Sairaalasta löytyy monen eri erikoisalan osaamista, joten täällä on hoitajan mahdollisuus oppia paljon, osastonhoitajat toteavat.

Ison talon etuina on se, että kaikki rakenteet ovat valmiina liittyen niin osaamisen varmentamiseen kuin myös työturvallisuuteen.

Kehitettävää naiset löytävät tiedottamiseen ja päätöksentekoon liittyen, sillä nykyisellään tehdyistä päätöksistä ei aina tiedoteta riittävästi. Ei ymmärretä, kuinka päätöksenteko vaikuttaa käytännön tasolla.

– Päätöksentekoprosessi voisi joiltakin osin keventää, myös käytännön työntekijöitä voisi kuulla enemmän, Minna ja Jaana ehdottavat.