Viking Grace oli valmistuessaan maailman ensimmäinen nesteytettyä maakaasua LNG:tä käyttävä matkustajalaiva. Nykyään LNG ja biokaasu LBG kiinnostavat yhä useampia varustamoja.

Artikkeli on kirjoitettu osana neljävuotista EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, joka edisti kestävää ja älykästä kaupunkiliikennettä Turussa ja neljässä muussa Euroopan kaupungissa: www.turku.fi/civitas-eccentric.

Artikkeli on myös osa Liikkumisen artikkelit -sarjaa, jossa pureudutaan monipuolisesti ajankohtaisiin liikenteen ja liikkumisen aiheisiin.

Teksti: Matti Välimäki

 

 

CIVITAS ECCENTRIC 2016–2020

Viking Grace lipuu hiljakseen Ahvenanmaan saaristossa kohti Turkua. Haahkaemo ja sen poikaset katsovat parhaaksi antaa isommalleen tietä.

Konepäällikkö Henrik Fröberg kertoo, että matkaa tehdään tänäänkin LNG:n eli nesteytetyn maakaasun voimin. Viking Grace oli valmistuessaan vuonna 2013 maailman ensimmäinen LNG:tä käyttävä matkustajalaiva.

LNG:n päästöinä ei synny käytännössä lainkaan rikkidioksidia eikä pienhiukkasia.

- Hiilidioksidipäästöjä tulee 20 prosenttia vähemmän verrattuna perinteiseen laivojen käyttämään raskaaseen polttoöljyyn. Typpioksidipäästöt ovat ehkä jopa 90 prosenttia pienemmät, Fröberg huomauttaa.

Tankissa on ollut myös biokaasua

Viking Gracella on käytetty ajoittain myös nesteytettyä biokaasua LBG:tä, jonka päästöt ovat LNG:n kanssa samalla tasolla. Sekä LNG että LBG ovat pääasiassa metaania.

LBG:n ympäristöystävällisyyttä lisää se, että sitä voidaan valmistaa kiertotalouden periaatteiden mukaan vaikkapa jätevesilietteestä tai muusta biojätteestä.

- Käyttäisimme LBG:tä enemmänkin, mutta sen kohdalla on vähän saatavuusongelmia.

Koneet pysyvät puhtaana

Fröberg huomauttaa, että ympäristöystävällisyys ei ole LNG:n ja LBG:n ainoa etu.

- LNG ja LBG pitävät moottorin ja sen ympäristön paljon puhtaampana kuin perinteinen dieselöljy. Koneistoja ei ole tarpeen pestä väkevillä pesuaineilla ja öljyisiä pilssivesiä kertyy todella vähän. Laivan huoltovälit ovat pidempiä kuin tavallisesti.

Hänen mukaansa LNG on hinnaltaan kilpailukykyistä dieselöljyn kanssa.

Viking Grace

Sopii herkästi haavoittuvalle Itämerelle

Fröberg on vakuuttunut, että tulevaisuus on LNG:n.

- Merenkulun päästörajat on tiukentuneet ja ne kiristyvät varmasti myös tulevaisuudessa. Kiinnostus LNG:tä kasvaa koko ajan. Se sopii erityisen hyvin polttoaineeksi Itämeren kaltaiselle pienelle ja herkälle merelle.

Ensi vuonna valmistuva Viking Glory tulee käyttämään niin ikään LNG:tä. Myös esimerkiksi Tallinkin Megastar kulkee Helsingin ja Tallinnan väliä LNG:n voimin.

Roottoripurjeesta lisäpotkua

Viking Grace toimii myös muulla tavalla uuden ympäristöystävällisen teknologian koelaboratoriona. Laivan katolla on testikäytössä suomalaisen Norsepower Oy:n kehittelemä roottoripurje.

Roottoripurje, joka näyttää ulkoapäin suurelta putkilolta – perinteiset purjeet ovat aavistuksen kauniimpia - hyödyntää virtausfysiikan ilmiötä nimeltä Magnuksen efekti. Siinä pyörivä pinta vetää ilmaa esineen eri puolilta eri paineella ja esine siirtyy pienemmän paineen suuntaan.

- Roottoripurje toimii hyvin avomerellä. Suojainen Saaristomeri ja Viking Gracen laivatyyppi ei ehkä kuitenkaan ole sille paras mahdollinen käyttöympäristö. Hyöty on jäänyt vähän pienemmäksi kuin mitä alun perin ajattelimme.

Norsepower on ilmoittanut, että roottoripurje, jollainen on nykyään käytössä myös esimerkiksi Maersk-varustamon rahtilaivalla, voi pienentää polttoainekulutusta jopa 5-20%.

Muitakin voimanlähteitä tarjolla

Merenkulkuun saattaisi olla tarjolla muitakin voimanlähteitä.

Maakrapu ryhtyy vitsailemaan, että voisihan Viking Grace kulkea myös sähköllä. Yllättäen Fröberg ei tyrmääkään ideaa täysin.

- Olemme käyneet ABB:n kanssa neuvotteluja hybridiratkaisusta, jossa laiva voisi kulkea reitin tietyissä kohdissa pieniä matkoja sähköllä.

Fröberg arvioi, että se, että pitkillä reiteillä suuret laivat kulkisivat kokonaan sähköllä, ei ole tulevaisuudessakaan mahdollista. Akkujen koot olisivat valtavia ja niiden lataaminen vaatisi aivan liian paljon energiaa.

Ympyrä sulkeutuu. Palaamme jälleen keskustelussamme metaaniin.

Fröberg mainitsee, että Viking Line on käynyt alustavia neuvotteluja myös Paraisilla sijaitsevan Qvidja Kraft AB:n kanssa.

Yritys, jonka taustavaikuttajia ovat Cargotecin suuromistaja Ilkka Herlin ja hänen puolisonsa Saara Kankaanrinta, valmistaa metaania vedystä ja hiilidioksidista. Näiden lähteeksi käyvät bio- ja puukaasu tai teolliset sivuvirrat.

 

LNG avaa tietä biokaasu LBG:lle

Myyntijohtaja Jacob Granqvist kaasuyhtiö Gasum Oy:sta muistuttaa, että LNG-laivoihin sopii myös biokaasu LBG.

Maailmanlaajuiseen kauppalaivastoon kuuluu noin 90 000 alusta. Tällä hetkellä alle prosentti näistä käyttää polttoaineenaan LNG:tä.

Gasumin myyntijohtaja Jacob Granqvistin mielestä näkyvissä on kuitenkin muutoksen merkkejä:

- Kun vuonna 2018 valmistui neljä uutta LNG-laivaa, tuli niitä vuonna 2019 jo noin 70. Tänä vuonna kasvua on ollut taas samassa suhteessa.

Maailman koko kauppalaivaston uudistumista joudutaan tietenkin odottamaan pitkään. Granqvistin huomauttaa, että kaikki alukset eivät tule tällöinkään käyttämään LNG:tä. Olennaisinta ei ole kuitenkaan lukumäärä vaan laatu:

- Tällä hetkellä 20 prosenttia maailman laivoista aiheuttaa 80 prosenttia meriliikenteen päästöistä. Jos nämä laivat – ennen kaikkea isot konttialukset ja tankkerit - käyttäisivät LNG:tä, oltaisiin jo pitkällä.

LNG:tä käyttävät uudet laivat, jotka on alun perin rakennettu sitä hyödyntämään. Periaatteessa myös konventionaaliset laivat voitaisiin muuttaa LNG-käyttöiseksi, mutta ainakaan lisätukia tämä ei ole taloudellisesti järkevää. Laivat tarvitsevat muun muassa kaksikerroksiset hyvin eristetyt tankistot ja putkistot, sillä LNG on tankatessa -160-asteista.

- Pohjoismaat ovat LNG:n käytössä edelläkävijöitä, muualla kiirehditään hieman hitaammin.

LNG:tä ja LBG:tä voidaan sekoittaa  

Kuten Viking Gracen Fröberg myös Gasumin Granqvist korostaa, että LNG tuottaa 20 prosenttia vähemmän hiilidioksipäästöjä kuin laivojen konventionaaliset polttoaineet. LNG:n typpipäästöt ovat 85 prosenttia pienemmät kuin öljyllä ja rikkipäästöt ovat nollassa.

Granqvistin mielestä ison kuvan kannalta ehkä tärkein asia on kuitenkin se, että LNG käyttää samaa infrastruktuuria kuin laskennallisesti nollapäästöinen biokaasu LBG.

- Panostukset LNG:hen auttavat myös LBG:tä ja avaavat sille tietä.

Hän mainitsee, että LNG:stä ja LBG:stä voi tehdä myös sekoituksia. LNG:tä voi olla vaikkapa 90 prosenttia ja LBG:tä 10 prosenttia – tai keskinäinen prosenttisuhde voi olla käytännössä mikä tahansa. Tämä mahdollistaa esimerkiksi erilaiset asiakkaan mukaan räätälöidyt nollapäästöiset kuljetukset.

- Jos vaikkapa sähköautojen valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, niin olisi luontevaa, että myös autojen laivarahti hoidetaan nollapäästöisesti. Asiakas voi ostaa tällöin biokaasua sen verran, mitä heidän autojensa kuljetukseen laskennallisesti menee.

Granqvistin mukaan LBG:tä on kyllä saatavilla. Hintaa tosin kertyy tuplasti LNG:hen verrattuna.

Entäpä vety, ammoniakki ja sähkö?

Vaan entäpä vety ja ammoniakki? Niillä kulkevia laivoja ei vielä ole liikenteessä, mutta polttoaineita tutkitaan maailmalla mahdollisina merenkulun polttoaineina. Pontimena ovat ennen kaikkea vähäiset tai nollapäästöt.

- Minun mielestäni jo tuollaisten polttoaineiden ympärilleen tarvitseman infrastruktuurin rakentaminen tulisi valtavan kalliiksi ja se vaatisi aivan liikaa aikaa. Ja kun esimerkiksi vedyn luomiseen tarvitaan sähköä, niin miksi ei saman tien valmistettaisi vedystä ja hiilidioksidista synteettistä metaania? LNG, LBG ja synteettinen metaani ovat siis kaikki samaa ainetta, jonka hyödyntämiseen tarvittavaa infrastruktuuria on jo valmiina, kaasuyhtiön myyntipäällikkö Granqvist miettii.

Sähköllä on hänen mielestään rajalliset mahdollisuudet laivojen käyttövoimana.

- Paraisten Elektran tai Turun Förin kaltaiset sähkölautat hienoja ratkaisuja lyhemmille matkoille. Tarvitsemme monia eri keinoja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Mutta pitkille merimatkoille sähkö ei kuitenkaan ole tänä päivänä kovin realistinen vaihtoehto, Granqvist muotoilee.

LNG

Nesteytettyä maakaasua, pääasiassa metaania. Nesteytys tapahtuu jäädyttämällä maakaasu -162 asteeseen. Samalla maakaasun tilavuus pienenee 600-kertaisesti, mikä helpottaa sen varastointia ja kuljetusta. LNG:tä voidaan käyttää erikoisvalmisteisissa laivoissa raskaan liikenteen kulkuneuvoissa ja teollisuuden prosesseissa.

LBG

Nesteytettyä biokaasua, pääasiassa metaania. Voidaan valmistaa esimerkiksi jätevesilietteestä ja muista orgaanisista aineista. Pystytään käyttämään siellä missä LNG:täkin.