Turun ja Vantaan kaupungit starttasivat vuoden 2021 innostavissa merkeissä tammikuun 13. päivän Oppiva-verkoston seminaarilla.

Seminaarin tähdet olivat STEAM Turku ja DigiOne -hankkeet, joista ensimmäinen on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku, joka tarjoaa suoran väylän jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle. Jälkimmäisen tavoitteena on puolestaan luoda oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Seminaariin osallistui päivän aikana 110 henkilöä.

Päivän aikana kuultiin innostavia puheenvuoroja ja paneelikeskusteluja STEAMin tekijöiltä ja kokijoilta. Esimerkiksi lasten ja nuorten paneeli huipentui Kerttulin päiväkodin eskarilaisten esiintymiseen. Lisäksi lounaan jälkeen seminaarin osallistujat jakaantuivat STEAMia ja DigiOnea käsitteleviin työpajoihin.

STEAM-keynote-puheenvuorosta vastasi Turun yliopiston vararehtori Mika Hannula. Puheessaan Hannula esitteli Turun Teknologiakampuksen toimintaa, tarkasteli tyttöjen asemaa tekniikan koulutuksessa sekä Teknologiakampuksen ja STEAMin yhteistyön keskeisiä toiminnan muotoja, kuten viidesluokkalaisten kanssa toteutettavaa Juniori AMK:ta ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen suoraväyliä korkeakouluihin. DigiOnen keynote-puhuja oli Vantaan kaupungin kehittämispäällikkö Anna Österman, joka tutustutti yleisön hankkeen tavoitteisiin, visioon ja arvoihin. Hankkeen ytimessä on luoda kansallinen digitaalinen palvelualusta ja ekosysteemi, johon voivat liittyä koulutuksen järjestäjät, palvelun tuottajat ja muut koulutusalan toimijat.

STEAM Turku ja DigiOne kiittävät osallistujia loistavasti menneestä seminaarista – on ilo huomata, miten paljon kansallista kiinnostusta hankkeet herättävät. Tästä jatketaan täyttä höyryä eteenpäin!