Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämät sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusurakat alkavat Paraisten Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarilla 1.4.2021. Asukkailta lietetyhjennyksistä laskutettavat maksut sisältyvät kunnalliseen jätetaksaan, josta päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta. Luonnos uudesta lietteenkuljetuksen taksasta ja maksuista on nähtävillä 16.2.2021 saakka. Jätehuoltolautakunnalle voi jättää luonnoksesta kirjallisia lausuntoja nähtävillä olon ajan. Maksuista on tarkoitus päättää Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan seuraavassa kokouksessa 18.2.2021.

Urakka-alueet Paraisten Nauvossa, Korppoossa ja Houtskarilla kattavat tässä vaiheessa kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen alueen, eli alueen, jossa kiinteistöillä on oltava omat jäteastiat polttokelpoiselle jätteelle. Lietteenkuljetuksen taksaa ja maksuja tarkistetaan myös Kemiönsaaren alueella, jossa lietteenkuljetus on ollut Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n järjestämää vuodesta 2013 alkaen.

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamoiden lietetilojen tyhjennyksistä ja lietteen toimituspaikoista määrätään alueen jätehuoltomääräyksissä (34–37 §).