Turun Osaamisen visio on valmistunut. Laaja-alaisessa yhteistyössä kaupungin korkeakoulujen kanssa valmisteltu visio tähtää siihen, että vuonna 2040 vetovoimainen ja monimuotoinen Turku on globaali edelläkävijä oppimis- ja osaamisympäristönä. Kaupunki tarjoaa erinomaiset puitteet monialaiseen osaamisten uudistamiseen ja niiden kestävään hyödyntämiseen. Visio julkaistaan 4.2.2021.

Visioprosessi on pohja tiekartalle, joka ohjaa koulutuksen kehittämistä. Ajatuksena on kääntää ajatus yksilötasolla kouluttautumisesta osaamisen kehittämiseen ja tuoda kaupunkilaisten monipuolista osaamista näkyväksi. Tavoitteena on laajentaa osaaminen koskemaan myös virallisen koulutuksen ulkopuolella hankittua osaamista, jota kertyy esimerkiksi harrastuksista, järjestötoiminnasta ja opistoista. 
  
Visiotyön tavoitteena on nostaa osaamisen merkitystä kaupungin kehittämisessä, vahvistaa Turun seudun alueellista kilpailukykyä sekä vastata megatrendeihin, kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen sekä ilmastonmuutokseen.  

Tervetuloa infotilaisuuteen 4.2. klo 9 - 11

Turku on ensimmäinen suomalainen kaupunki, joka miettii isossa mittakaavassa tulevaisuuden osaamistarpeita ja osaamisen puitteita. Tule kuulemaan, miten Turku aikoo tämän kaiken toteuttaa. Toivotamme median edustajat ja kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi Turun osaamisen vision julkistamistilaisuuteen torstaina 4.2.2021 klo 9–11.  

Visiotyöstä ja tulevaisuuden Turusta kertovat visiotyötä vetänyt Turun yliopiston emeritusrehtori Kalervo Väänänen sekä Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen. Myös ”idean isä” Teknologiateollisuuden aluepäällikkö Teppo Virta ja työssä mukana olleiden korkeakoulujen ja Turun kauppakamarin edustajat ovat paikalla.

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Se välitetään Teams Liven kautta ja on seurattavissa myös kaupungin Facebook-sivulla. Tilaisuuteen liitytään tämän linkin kautta: Osaamisen visio infotilaisuus 4.2. klo 9

Miltä Turku näyttää 20 vuoden päästä?  

Vuoden 2040 Turku tunnetaan laadukkaasta osaamisesta ja koulutuksesta kaikilla koulutusasteilla, aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Nuoret perheet voivat valita asuinpaikakseen Turun tietäen, että täällä koulutusmahdollisuudet ovat huippuluokkaa. Yritykset voivat investoida Turkuun tietäen, että osaajat löytyvät ja että tutkimus- ja kehitysyhteistyö korkeakoulujen kanssa on sujuvaa ja tuloksekasta. Ammattilaiset voivat valita Turun tietäen, että osaamisen päivittämiseen on Turussa hyvät mahdollisuudet ja että osaamista arvostetaan. Näissä asioissa Turku on maailman parhaimmistoa vuonna 2040.  

Visiotyö toteutettiin laajasti osallistavana prosessina, jossa oli mukana kaupungin toimijoita eri palvelualueilta, alueen muiden koulutustoimijoiden ja elinkeinoelämän edustajia, kaupunkilaisia sekä sidosryhmiä myös alueellisesti. Työtä on vetänyt Turun yliopiston emeritusrehtori Kalervo Väänänen. Visiotyön osana laadittiin myös kaikille alueen asukkaille avoin tulevaisuuskuvakysely, jonka tavoitteena oli hahmottaa tulevaisuuden monia mahdollisuuksia – sekä hyviä että huonoja puolia. Kyselyyn vastasi 113 henkilöä.