Kuntavaaleissa valittava kaupunginvaltuusto päättää Turun kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä kunnallisten palvelujen järjestämisestä. Valtuusto on kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta, eli sinulta.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13.6.2021.

Kuntavaaleissa äänioikeus on siinä kunnassa, joka on kotikunta 23.4.2021. Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Ilmoitus äänioikeudesta

Äänioikeutetut, joiden yhteystiedot ovat tiedossa, saavat Digi- ja väestötietovirastolta postissa tai sähköisesti ilmoituksen äänioikeudesta kuntavaaleissa.

Lisätietoa äänioikeudesta kuntavaaleissa (Siirryt vaalit.fi-sivustolle)

Ehdokkaat

Äänestäminen

Ennakkoäänestys

Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalien tulos

Lisätiedot: www.kuntavaalit.fi