Turku on mukana työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. Tavoitteena on yhdistää TE-toimiston ja kaupungin palvelut ja osaaminen ja saada lisätehoa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden vähenemiseen. Turun kaupungin asiakkaaksi siirtyy 15 000 työtöntä työnhakijaa.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu

  • Kesto: 1.3.2021–30.6.2023
  • Turun seudun kuntakokeilussa ovat mukana myös Uusikaupunki, Laitila, Paimio, Sauvo.
  • Lue lisää kuntakokeilun asiakassivulta.

Hallitus on päättänyt käynnistää työllisyyden kuntakokeilut, joiden tavoitteena on parempien työllisyyspalvelujen tuottaminen ja työllisyysasteen nostaminen. Kokeiluilla valmistaudutaan pysyvään muutokseen, jolla vahvistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä ja tuottajana.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuu yhteensä 25 kokeilualuetta ja 118 kuntaa. Turun seudun kokeilukuntia ovat Turun lisäksi Paimio, Sauvo, Laitila ja Uusikaupunki.

Työnhakijan ei tarvitse itse selvittää, onko hän kuntakokeilun asiakas. TE-toimisto ilmoittaa kokeilukuntaan kuuluvalle työnhakijalle, että jatkossa hänen kotikuntansa vastaa TE-palveluiden tarjoamisesta. Jokaiselle mukana olevalle työnhakijalle ilmoitetaan siitä joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja työnhakijaan otetaan yhteyttä alueen kuntakokeilusta.

Työnhakijaksi ilmoittaudutaan edelleen Oma asioinnin kautta verkossa. Järjestelmä ohjaa eteenpäin kaupungin tai TE-toimiston asiakkaaksi. Työllisyyskokeilun asiakkaaksi pääsevät kaikki alle 30-vuotiaat nuoret, vieraskieliset, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea saavat työttömät työnhakijat.

Työpiste palvelee ilman ajanvarausta

Turun työllisyyskokeilussa panostetaan palveluun, nopeaan työllistymiseen, jatkuvaan oppimiseen ja koulutukseen ohjaamiseen sekä kuntouttaviin palveluihin ohjaamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja jo pidempään työttömänä olleiden pääsyyn työelämään. Ohjauksessa on mukana niin työllisyyden asiantuntijoita kuin ammatillisen koulutuksen oppilaan ohjaajiakin.

Palvelua, apua ja neuvontaa on kaiken ikäisille, niin työuraa aloitteleville kuin jo työkokemusta omaaville turkulaisille. Myös työnantajat voivat olla yhteydessä Turun Työpisteeseen rekrytointitilanteessa ja tarvitessaan työvoimaa.

Turun työllisyyskokeilun Työpiste (Käsityöläiskatu 10) palvelee arkisin 8.30 - 16, myös ilman ajanvarausta sekä puhelimitse ja chatissä.

Samassa osoitteessa Työpisteen kanssa toimii myös Ohjaamo ja Maahanmuuttajien Osaamiskeskus. Neuvoja ja ohjausta saa esimerkiksi sopivan koulutuksen löytämiseen, toimeentulon suunnitteluun, opiskelupaikan hakemiseen, työkyvyn kohentamiseen ja moniin muihinkin asioihin.

TE-toimisto edelleen suurimman osan asiointipaikka

Kaikki varsinaissuomalaiset työnhakijat eivät siirry työllisyyden kuntakokeilujen myötä oman kotikuntansa asiakkaiksi vaan suuri osa jää edelleen asiakkaiksi TE-toimistoon. Näiden asiakkaiden palvelu jatkuu TE-toimistossa normaalisti.

TE-toimistolle jää kuitenkin myös kuntakokeiluun siirtyvien henkilöasiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten työttömyysturvaa koskevat asiantuntijalausunnot ja työvoimakoulutusten haastattelut ja valinnat. TE-toimiston yritys- ja työnantajapalvelut säilyvät ennallaan ja ovat kaikkien työnantajien käytettävissä riippumatta organisaation kotikunnasta.

Lue lisää työllisyyden kuntakokeilusta TE-toimiston sivuilta.