Turun kaupunginhallituksen 1.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin vuokralla olevien yhdistysten on mahdollista saada osittaista vuokranmaksuvapautusta, mikäli tiloihin on kohdistunut viranomaisten taholta annettuja kokoontumisrajoituksia.

Poikkeusolojen vuokra-avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Ohjeita avustusten hakemiseen

 

Vapautukset myönnetään erillisen hakemuksen perusteella, ja ne toteutetaan jälkikäteen maksettavina avustuksina kaupungin avustusjärjestelmää hyödyntäen.

Avustusta voidaan mukaan myöntää vuokralaiselle, joka on toistaiseksi kaupungin vuokralla oleva yleishyödyllinen yhdistys tai vastaava voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin tapahtumanjärjestäjä. Edellytyksenä myöntämiselle on rajoitusten todennettavissa oleva haitallinen vaikutus vuokralaisen toimintaan kokonaisuudessaan. Vaikutukset voidaan osoittaa esimerkiksi kävijämäärien tai tapahtumien lukumäärän tai muiden vastaavien toiminnan volyymiä kuvaavien tekijöiden avulla.

Vapautusta voi hakea takautuvasti 1.9.2020 alkaen maksettuihin vuokriin, ja sitä voidaan myöntää enintään niin pitkään, kun aluehallintoviraston päättämät kokoontumisrajoitukset ovat voimassa. Nykyisellä päätöksellä voi hakea enintään 30.6.2021 asti järjestettävään toimintaan. Avustus on haettavissa toistaiseksi.

Vapautusta voi saada 50 % tavanomaisesta kuukausivuokrasta ajalta, jolloin yli 10 henkilön yleisö- ja vastaavat tilaisuudet on kielletty, 30 % vuokrasta ajalta, jolloin yli 20 henkilön tilaisuudet on kielletty ja 15 % vuokrasta ajalta, jolloin yli 50 henkilön tilaisuudet on kielletty.