Turun kaupungin kotiateriapalveluiden sopimustoimittaja vaihtuu 29.3.2021. Uusi kotiaterioiden toimittaja on Compass Group Suomi. Amica-aterioistaan ja -ravintoloistaan tunnetun Compass Groupin kotiateriat valmistetaan Naantalissa, josta ne toimitetaan turkulaisten asiakkaiden koteihin.
  • Uusi kotiaterioiden toimittaja on Compass Group Suomi
  • Mahdollisuus valita eri ateriavaihtoehtoja
  • Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositukset huomioitu ateriavaihtoehdoissa
  • Mahdollisuus tilata välipalaa
  • Kotiaterian hinta ei muutu asiakkaalle
  • Asiakkaille lähetetään muutoksista kirje kotiin

Järjestetyssä kilpailutuksessa on otettu huomioon viime vuonna julkaistut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositukset. Ruokasuositukset näkyvät sopimuksessa annosten proteiinimäärissä sekä keväällä käyttöön otettavassa asiakkaan mahdollisuudessa valita ateria kolmesta eri vaihtoehdosta.

-    Olemme erittäin iloisia saadessamme hoitaaksemme Turun kaupungin kotiateriapalvelut. Pitkä ja vahva yhteistyömme Turun kanssa perustuu asiakkaiden kuuntelemiseen ja toiminnan kehittämiseen yhdessä. Olemme Compass Groupilla kehittäneet ikääntyneiden makumieltymyksiin sopivaa reseptiikkaa ja esimerkiksi välipalakokonaisuuksia, jotka tukevat asiakkaiden toimintakykyä kotona. Kotiin toimitetun ruoan tulee olla laadukasta ja maistuvaa, sillä vain syöty ruoka ravitsee, kertoo Compass Group Suomen asiakkuusjohtaja Maarit Parikka.

Asiakkaalle mahdollisuus valita eri ateriavaihtoehdoista ja tilata välipalaa

Asiakkaalla on jatkossa pääaterioiden valinnan ohella mahdollisuus tilata proteiinipitoista välipalaa.

-    Mahdollisuudella valita ateria on merkittävä vaikutus ikääntyneiden kotiaterioiden maistumiseen. Vain syöty ruoka auttaa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja on todella kiinnostavaa nähdä miten aktiivisesti asiakkaat haluavat vaikuttaa kotiateriaruoka-annoksiin, kertoo toimialajohtaja Riitta Liuksa.
    
Kotiateriapalveluiden toimittajamuutos vaikuttaa jo maaliskuussa niin, että tuoresalaatti jää pois asiakkaan aterialta. Muutoksista, toimittajan vaihtumisesta ja toukokuussa alkavasta valinnan mahdollisuudesta informoidaan kotiateriapalveluiden asiakkaita.

Kotiaterioiden tilaamisessa siirrytään sopimuksen kautta myös digiaikaan, eli käyttöön otetaan tilausjärjestelmä, jonka avulla hoitaja voi tehdä tarvittavat muutokset ateriatilauksiin asiakkaan luona.

Kilpailutus ei vaikuta asiakkaan maksamaan kotiaterian hintaan.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kotiateriapalveluiden muutoksista kokouksessaan 13.1.2021.