Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskeva asia on pitkän kiistelyn jälkeen saatu lopulliseen päätökseen, kun Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi asiaa koskevan valituslupahakemuksen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella siirrytään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen vaiheittain vuosina 2021-2026.

Jätehuoltolautakunnan 25.10.2018 tekemästä lietteenkuljetuspäätöksestä tehtiin lukuisia valituksia Turun hallinto-oikeudelle, joka hylkäsi valitukset. Jätehuoltolautakunnan päätöksen lainvoimaisuus varmistui kuitenkin vasta, kun KHO hylkäsi 24.2.2021 sille asiassa tehdyn valituslupahakemuksen. KHO ei näin ollen anna ratkaisua Turun hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyyn valitukseen.
 
KHO:n päätös merkitsee sitä, että Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) voi jatkaa osittain jo aloittamaansa jätehuoltolautakunnan päätöksen toimeenpanoa. Ensimmäisenä uutena alueena kunnan järjestämään kuljetukseen siirrytään 1.4.2021 alkaen Paraisten saaristoalueella, Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla, joiden osalta kuljetusten kilpailutus on jo tehty. Siirtymisestä kunnan järjestämää jätteenkuljetukseen tiedotetaan erikseen hyvissä ajoin ennen kunnan kilpailuttaman urakan alkua. Tiedottamisesta vastaa LSJH, joka järjestää Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätehuollon palvelutehtävät.

Alueella nykyisin käytössä oleva sopimusperusteinen jätteenkuljetus lakkaa kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäessä. Lautakunnan päätös koskee kaikkia sen toimialueen kuntia lukuun ottamatta Kemiönsaarta, jossa kunnan järjestämään kuljetukseen on siirrytty jo aiemmin.
 
Molemmat alueen aiemmat jätehuoltoviranomaiset päättivät alun perin omien toimialueidensa siirtymisestä lietteiden kuljetuksissa kiinteistönhaltijan järjestämään kuljetukseen, mutta nämä aiemmat päätökset hylättiin lopulta KHO:ssa lainvastaisina ja asiat palautuivat uudelleen käsiteltäviksi. Lopulta lietteiden kuljetusjärjestelmää koskevaa asiaa käsiteltiin alueen jätehuoltoviranomaisissa ja eri valitusviranomaisissa noin kahdeksan vuoden ajan. Jätelain mukaisesti päätöksen olisi pitänyt olla tehtynä jo 1.5.2013.