Turun kaupunki noudattaa Lounais-Suomen AVIn torstaina 4.3. tekemiä päätöksiä koronatilanteeseen liittyvästä sulkutilasta. Päätökset koskevat Turun koulujen 7.-9. luokkia, jotka siirtyvät etäopetukseen, sekä muun muassa vapaa-ajan palveluita ja kaupungin julkisia tiloja.

AJANKOHTAISTA TIETOA JA OHJEITA  

– Sulkutilan toimenpiteet ovat välttämättömät koronatilanteen saamiseksi kuriin. Kaikkien pitää nyt pystyä noudattamaan rajoituksia, sanoo Turun tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi. 
 
Koronatilanne on Turussa vakava ja tilanne on heikentynyt voimakkaasti viime päivinä varianttiviruksen takia. Tartuntoja on tällä hetkellä eniten työikäisten keskuudessa. Epäselvien tartuntojen osuus eli sellaisten tartuntojen, joissa lähde on tuntematon, on lisääntynyt.

Päätökset opetusta, julkisia tiloja ja harrastustoimintaa koskien

Turun kaupunki huomio toiminnassaan Aluehallintoviraston päätökset.

Päätökset koskevat Turun kaupungissa yläkoulujen 7-9-luokkia sekä toisen asteen opetusta, jotka siirtyvät etäopetukseen. Yläkouluja koskevan pykälän 58 rajoitukset ovat voimassa maanantaista 8.3. sunnuntaihin 28.3.

Lisäksi AVIn päätökset koskevat myös muun muassa museoita, nuorisotiloja ja kirjastoja sekä kaikkia muita kaupungin julkisia tiloja. Yleisötilat pidetään auki rajoitetuin asiakasmäärin ja koronavarotoimin, kuten tähänkin asti on tehty.  

Koronaturvallinen toiminta varmistettava

Julkisia tiloja koskevat AVIn päätökset tartuntatautilain pykälän 58 d osalta ovat voimassa lauantaista 6.3 alkaen maanantaihin 5.4. saakka. Pykälä velvoittaa Turun kaupunkia varmistamaan koronaturvallisen toiminnan siten, etteivät tilojen käyttäjät ole lähikontaktissa.

Tähän pykälään liittyen esimerkiksi Kauppatorin Monitorin ja Skanssin Monitorin osalta asiakasmäärää tullaan rajoittamaan AVIn määräysten mukaisesti ja osa palveluista tulee olemaan tarjolla vain etänä. Asiasta tiedotetaan, kun käytännön järjestelyt tiloissa on saatu tehtyä.   

Tartuntatautilain pykälä 58 g koskee Turun kaupungin osalta erityisesti liikuntapalveluiden tiloja sekä ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä harrastetiloja. Ne ovat kaupungissa pääosin jo olleet suljettuina.

Kyseisiä tiloja voidaan kuitenkin käyttää 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan noudattaen koronavarotoimia. Määräys on voimassa maanantaista 8.3. sunnuntaihin 21.3.2021.

Kaupungin ympäristöterveyden vastuulla on yritysten ja muiden asiakastiloja hallussaan pitävien toimijoiden valvonta. Toimijat on velvoitettu esittelemään kirjalliset suunnitelmat valvojille siitä, miten ne rajoittavat kontakteja tiloissaan.

AVIn päätösten ja vaikeutuneen koronatilanteen vaikutukset palveluihin

Kasvatus ja opetus

Päiväkotien toiminta jatkuu normaalisti tammi-helmikuun käytännöin. Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 8.–28.3.2021. 

Alakoulut toimivat normaalisti tammi-helmikuun käytännöin.  

Yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.–28.3.2021 lukuun ottamatta valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa.  

Alakoulujen kerhot toimivat koronavarotoimin. Aamu- ja iltapäiväkerhojen toiminta jatkuu, kuten tammi- ja helmikuussakin. 

Yläkoulujen kerhot eivät toimi 8.–28.3.2021. 

Ammatillinen koulutus siirtyy etäopetukseen 8.–28.3.2021. Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetusta ja muuta välttämätöntä opetusta sekä ammattiosaamisen näyttöjä voidaan järjestää myös oppilaitoksessa. Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan suunnitellusti. 

Lukiokoulutus toimii pelkästään etänä 8.–28.3.2021.  

Työväenopistot toimivat pelkästään etänä koko kevään ajan.  

Ylioppilaskirjoitukset pyritään järjestämään ennalta ilmoitetussa aikataulussa THL:n ja YTL:n ohjeistuksen mukaan.  Karanteenissa olevilla oireettomilla kokelailla on mahdollisuus osallistua kirjoituksiin THL:n ja YTL:n tekemien linjauksien mukaisesti. Lopullisen päätöksen osallistumisesta tekee lukion rehtori yhdessä tartuntatautiviranomaisen kanssa. Oireiset (sairaat) eivät voi osallistua kokeeseen, vaan heidän tulee hakea koekertansa mitätöintiä. 

Lue lisää: Koronatoimet 8.3.2021 alkaen sivistystoimialalla

Vapaa-aika

Kirjastot

Kirjastot jatkavat rajattuja palveluita siten, että vain 10 asiakasta kerrallaan voi olla kirjastotilassa. Asiakasrajoitus astuu voimaan 8.3. ja on voimassa 2 viikkoa. Vain pikainen asiointi kirjastoissa on mahdollista. Aineistoa voi lainata varaamalla ja noutamalla varauksen kirjastosta.  

Nuorisotilat

Nuorisotilojen toimintaa pyritään järjestämään niissä tiloissa, missä se on koronaturvallisesti mahdollista. Toimintaa on supistetusti, eli ei esimerkiksi tehdä ruokaa, mutta tarjotaan mahdollisuus olla turvallisessa paikassa. 

Museot

Turun museokeskuksen museoista Apteekkimuseo ja Qwenselin talo, Biologinen museo, Turun linna, WAM sekä Brinkkalan galleria ovat avoinna yleisölle rajoitetuin kävijämäärin. Museoihin ja galleriaan otetaan enintään kymmenen vierailijaa kerrallaan. Lisätiedot ja museovierailujen ennakkovaraukset löytyvät sivulta turku.fi/vierailemuseoissa.

Orkesteri

Turun filharmonisen orkesterin konsertit lähetetään suorina verkkolähetyksinä 28.3. asti ilman yleisöä. Verkkokonserttien seuraaminen on maksutonta.  

Liikuntapaikat

Turun kaupungissa kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on edelleen keskeytettynä. Myöskään ulkotiloissa liikuntapalvelut ei edelleenkään järjestä ryhmäliikuntatoimintaa. 

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan, kuten tähänkin asti maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta sekä kansainväliselle huipulle tähtäävä yksilölajien ammattimainen harjoittelu- ja kilpailutoiminta.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten. Myös aikuiset voivat harrastaa ulkona ja hyödyntää ulkoliikuntapaikkoja, jos turvaväleistä pidetään huolta. Aikuisten omaehtoista ryhmäliikuntaa ulkotiloissa suositellaan välttämään.  
 
Vuonna 2008 syntyneillä ja sitä nuoremmilla ryhmässä harrastaminen jatkuu koronavarotoimet huomioiden eli lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja.  
 
Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien ryhmäliikunta keskeytetään 8.3.-28.3., kuten myös alle 20-vuotiaiden sisäliikuntatiloissa toteutettava ottelu- ja kilpailutoiminta. 

Liikuntapalvelut tiedottaa tarkemmista käytännöistä perjantaina.  

Hyvinvointitoimiala 

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä läheistä on oikeus tavata. Hygieniaohjeita, maskin käyttöä ja turvavälejä tulee kuitenkin noudattaa huolellisesti henkilökunnan ohjeistusten mukaisesti. Suositus on, että asukasta kohden on kerrallaan enintään kaksi vierailijaa ja vierailuista tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.   

Turun kaupunginsairaalan osastoilla on edelleen voimassa vierailukielto.  Saattohoidossa olevien potilaiden kohdalla vierailut ovat mahdollisia. 

Kaikille yhteiset suositukset ovat seuraavat: 

  • Käytä maskia. 
  • Pidä yli 2 metrin turvavälit. 
  • Pese ja desinfioi käsiä. 
  • Yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. 
  • Älä mene sairaana töihin, kouluun tai muihin julkisiin tiloihin. 
  • Jos oireilet, mene testiin. 
  • Sisätiloissa tai ulkotiloissa järjestettäviin yleisötilaisuuksin ja yleisiin kokouksiin voi osallistua korkeintaan 6 henkilöä. 
  • Yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ei suositella järjestettäväksi. 
  • Matkustamista tulee välttää. 

Lue lisää: 

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote tartuntatautilaista 4.3.2021

Lounais-Suomen Aluehallintoviraston tiedote kokoontumisrajoituksista 26.2.2021

Asiasanat: