Palvelussa saa apua ja ohjausta sopivan alan ja koulutuksen löytämiseen, toimeentulon suunnitteluun, hakemiseen ja moniin muihin opiskeluun liittyviin asioihin.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaaja Johanna Leskinen

Opinto-ohjaaja Maria Kallio (Maahanmuuttajien Osaamiskeskuksen asiakkaat)

Lähivalmennusta pienryhmässä 

Turku on mukana 1.3.2021 alkaneessa työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. Turussa painopistealueita ovat palvelu, nopea työllistyminen, jatkuva oppiminen ja koulutukseen ohjaaminen sekä kuntouttaviin palveluihin ohjaaminen.

Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten ja jo pidempään työttömänä olleiden pääsyyn työelämään. Ohjauksessa on mukana niin työllisyyden asiantuntijoita kuin ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat Turun ammatti-instituutista ja Turun aikuiskoulutuskeskuksesta.

Ammatillinen opiskelu ei ole koulun penkillä istumista

Turun Ammatti-instituutin opinto-ohjaaja Johanna Leskinen kehottaa hyödyntämään mahdollista työttömyysaikaa oman osaamisen päivittämiseen ja uuden oppimiseen.

- Ammatillinen opiskelu on osaamisen hankkimista, sitä ei pidä ajatella koulun penkillä istumisena. Opinto-ohjaajan tavoitteena on tukea ohjattavaa koulutukseen, opiskeluun, uravalintaan ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä.

- Tarkoituksena on auttaa ohjattavaa ymmärtämään oma tilanne ja sitä kautta tukea häntä tekemään kouluttautumiseen liittyviä realistisia ja konkreettisia ratkaisuja, Leskinen kertoo.

Opinto-ohjaajaa voi tulla tapaamaan ilman suunnitelmaa

- Ei haittaa vaikka ajatukset tulevasta eivät olisikaan jäsentyneet, siksi me opinto-ohjaajat olemme olemassa, Leskinen vinkkaa.

Monilla asiakkailla on painolastina vanhentunutta tietoa ja ennakkoluuloja, asioita on hyvä päivittää välillä. Mm. kouluttautumiseen liittyvät tuet ja opiskelun tavat ovat muuttuneet paljonkin vuosien varrella.

- Käydään asioita ja mahdollisuuksia läpi. Pohditaan taustoja, kiinnostuksia ja tavoitteita. Voidaan miettiä vaikka jotain uutta alaa ja puntaroidaan, miten aiempaa osaamista pystytään hyödyntämään. Tärkeää on olla realistinen ja selvittää edellytykset opiskeluun sekä toimeentulo opintojen aikana.

Miksi kouluttautuminen kannattaa?

Oman nykyisen tilanteen hahmottamisen lisäksi on tärkeintä, että ohjattava itse ymmärtää miten hän hyötyy kouluttautumisesta.

- Monille taloudellinen hyöty on se isoin asia. Kouluttautumisen myötä työmarkkina-asema paranee ja työllistyminen helpottuu. Huomioitavaa on, että työttömyystaustaisen toimeentulo koulutuksen aikana säilyy ja jopa korottuu, Leskinen kertoo.

- Opiskelun aikana luodaan usein hyviä suhteita sekä työssäoppimispaikkoihin että opiskelukavereihin, näidenkin kautta voidaan työllistyä. Eikä monille taloudellinen hyöty edes ole ykkösasia. Jo pelkkä itsensä aktivoiminen ja opiskelemaan lähteminen pitkän työttömyyden jälkeen voi parantaa elämänlaatua.